-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1484)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1370)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(874)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(826)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(700)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(656)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

آيا پيامبر(ص) شهيد شد و يا رحلت نمود؟

قضاوت در خصوص اين كه پيامبر اسلام(ص) به مرگ طبيعي از دنيا رفته و يا به شهادت رسيده، مشكل است. از برخي متون استفاده مي شود كه پيامبر(ص) در جنگ خيبر مسموم شد و همان مسموميت زمينه مرگ پيامبر(س) را فراهم نمود. در خصوص مسموميت پيامبر(ص) آمده است: گروهي، زن يكي از اشراف يهود را به نام زينب فريب دادند كه پيامبر را از طريق غذا مسموم سازد. نقشة وي از اين قرار بود كه آن زن، كسي را خدمت يكي از ياران پيامبر(ص) فرستاد و از او پرسيد كه پيامبر اسلام كدام عضو گوسفند را بيشتر دوست مي دارد. او در پاسخ گفت: ذراع ... زينب، گوسفندي را بريان كرد و آن را مسموم ساخت، و بيش از همه در ذراع آن سم داخل نمود و به عنوان هديه خدمت پيامبر فرستاد. پيامبر نخستين لقمه اي را كه به دهان گذاشت، احساس كرد مسموم است....[11]

ابن اسحاق گزارش مي دهد كه پيامبر(ص) در مرض وفات خود فرمود: اثر همان خوراكي (گوشت گوسفند) اكنون رگ دلم قطع مي شود.[12]

آيت الله سبحاني مي نويسد: معروف اين است كه پيامبر در مرض وفات خود فرمود: اين بيماري از آثار غذاي مسمومي است كه آن زن يهودي خورانده است.[13]

شايد به خاطر همين متون تاريخي و روايات بوده كه برخي احتمال داده اند كه پيامبر(ص) شهيد شده و رسول خدا علاوه بر افتخارات نبوّت داراي مقام شهادت نيز مي باشد.[14]

از برخي متون ديگر استفاده مي شود كه مسموميت پيامبر(ص) در جنگ خيبر علت اساسي براي مرگ پيامبر(ص) نبوده است، از اين رو به طور قاطع نمي توان گفت حضرت شهيد شده است؛ زيرا مسموميت پيامبر(ص) در سال هفتم هجري بوده،[15] ولي رحلت پيامبر(ص) در سال 11 هجري اتفاق افتاده[16] و اين فاصله زماني حكايت از آن دارد كه مسموميت عامل اصلي رحلت پيامبر(ص) نبوده است. اگر مسموميت علت اصلي رحلت پيامبر بود، بايد پيامبر(ص) بعد از مسموميت از دنيا مي رفت. از سوي ديگر آن گاه مي توان چيزي را به ساحت مقدس پيامبر(ص) نسبت داد كه شبهه و ابهام نداشته باشد، از اين رو نمي توان گفت كه پيامبر شهيد شده است، زيرا كه در استناد مرگ پيامبر(ص) به مسموميت قطعي نيست.

از آنچه گذشت مي توان نتيجه گرفت كه به طور قاطع نمي توان گفت پيامبر شهيد شده است. نيز نمي توان گفت به مرگ طبيعي از دنيا رفته است، و اين قسمت از تاريخ زندگاني پيامبر(ص) ابهام دارد.

[11] فروغ ابديت، ج 1- 2، ص 265؛ سيره ابن هشام، ج 3، ص 267؛ ابراهيم آيتي،تاريخ اسلام، ص 507.

[12] سيره ابن هشام، ج 3، ص 367 - 368.

[13] فروغ ابديت، ج 1 - 2، ص 265 - 266.

[14] سيرة ابن هشام، ج 3، ص 367.

[15] فروغ ابديت، ج 1،ص 265 - 266.

[16] همان، ص 508.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.