-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3633)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1273)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1245)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1223)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(679)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(628)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(618)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(519)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(464)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40380 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

آيا آيهاي به هنگام هجرت پيامبر اكرم به مدينه يا در بين راه بر حضرت رسول اكرم نازل شده است؟

آيات قرآن در مدت 23 سال در مكانها و شرايط گوناگون بر پيامبر اكرم نازل شده است. كتابهاي شأن و اسباب نزول به اين موارد پرداختهاند.

در مورد هجرت، برخي از آيات مانند آيات 30ـ35 سورة انفال به ماجراي هجرت و سبب آن اشاره دارند كه به عقيده بيشتر مفسران بعد از هجرت در مدينه نازل شده است; اگر چه برخي معتقدند اين آيات در مكّه و پيش از هجرت نازل شدهاند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 147، دارالكتب الاسلامية.)

امّا برخي از آياتي كه به عقيده عدّهاي در بين راه مدينه و مكّه نازل شدهاند عبارتند از:

1. در مورد آيه أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـَتَلُون(حج،39) از ابن عباس روايت شده كه گفت وقتي پيامبر اكرم از مكه بيرون شد، ابوبكر گفت: پيامبرشان را بيرون كردند، بي ترديد هلاك ميشوند. پس اين آيه نازل شد. برخي از اين حديث چنين استنباط كردهاند كه اين آيه در سفر هجرت نازل شده است.

2. از ضحّاك روايت شده كه آيه إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَيَ مَعَادٍ(قصص،85) در جحفه به هنگام سفر هجرت نازل شد.

3. سيوطي از سخاوي نقل كرده است كه ميگويد: آية: وَ كَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً(محمد،13) هنگامي كه پيامبر اكرمبه سوي مدينه هجرت ميكرد ايستاد، به مكه نگريست و گريه كرد، پس اين آيه نازل شد.

4. گفته شده است كه سورة مطففين يا قسمتي از آندر سفر هجرت پيش از ورود پيامبر اكرم به مدينه نازل شد.(ر.ك: التقان، سيوطي، ج 1، نوع دوم (شناخت آيات سفري و حضري).)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.