-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7340)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1494)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1378)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(940)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(888)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(830)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(774)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(693)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40382 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

منظور از هجرت كنندگان چيست؟ آيا قرآن كريم از آنان سخني گفته است؟

بررسي تاريخ نشان ميدهد كه هجرت به همراه جهاد، دو عامل ريشهاي در پيروزي اسلام در برابر دشمنان نيرومند بوده است.

در اسلام چند هجرت واقع شده است:

1. هجرت مسلمانان مكه به حبشه; كه بذر اسلام را در بيرون جزيرة العرب پاشيد و سنگري براي مسلمانان اندك صدر اسلام در برابر فشار شديد دشمن بود.

2. هجرت پيامبر و مسلمانان نخستين به مدينه; اين مهاجران كه گاهي از آنان به مهاجرين بدر تعبير ميشود، اهميت فوق العادهاي در تاريخ اسلام دارند. از اين مهاجران به المهاجرون الاولون نيز تعبير ميشود.

3. هجرت گروهي از مسلمانان به مدينه پس از صلح حديبيه; از اين هجرت به هجرت ثانيه تعبير ميشود.

بنابراين، همة مسلماناني كه در اين سه نوع هجرت، هجرت كردند، از هجرت كنندگان هستند; ولي در جايي كه مهاجرين در برابر انصار به كار ميرود، مقصود كسانياند كه از مكه به مدينه هجرت كردند و مسلمانان مدينه از آنان استقبال نموده، پذيرايي كردند.

در آيات فراواني از قرآن كريم مسأله هجرت و مهاجرين مطرح شده است، مانند آيه زير:

لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَي النَّبِيِّ وَ الْمُهَـَجِرِينَ وَ الاْ ?َنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُم...;(توبه،117) مسلماً خدا رحمت خود را شامل پيامبر و مهاجران و انصار ـ كه در زمان عسرت و شدت ـ از او پيروي كردند نمود، بعد از آنكه نزديك بود دلهاي گروهي از آنان از حق منحرف شود.

و نيز آيههاي 8 و 9 حشر; 218، بقره; 195 آلعمران; 72، 74 و 75 انفال; 2 و 100 توبه; 41 و 110، نحل; 58، حج; 100، نسأ.( ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 261ـ263 / معارف و معاريف، سيد مصطفي حسيني دشتي، ج 9، ص 707. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.