-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7325)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1487)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1374)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1369)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(934)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(704)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(672)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40486 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

الف - با توجه به اين كه قرآن كريم به دو صورت تدريجي و دفعي نازل شده است، آيا پيامبر اكرم6 پيش از نزول، از آيات خبر داشتهاند يا خير؟ ب- آيا پيامبر اكرم قرآن را حفظ بودند؟ جـ آيا در زمان پيامبر اكرم نيز، قرآن كريم به همين نام بودند؟

پاسخ بخش اول پرسش در اين نهفته است كه نزول دفعي قرآن كريم چگونه است؟ برخي بر اين باورند كه قرآن كريم ابتدا به صورت دفعي به بيت العزه يا بيت المعمور فرستاده شده است، سپس در مدت 23 سال بر پيامبر اكرم به تدريج نازل شد.

در مقابل بسياري از مفسران ميگويند قرآن كريم يك جا بر قلب پيامبر نازل شد.(علوم قرآني، آيتالله معرفت، ص 69، مؤسسة التمهيد.)

بنا بر نظر دوم ـ با تفاسير گوناگوني كه از آن ارايه شده ـ پيامبراكرم، پيش از نزول تدريجي قرآن كريم از آيات آن مطلع بودند.

در اين باره ميتوان به آياتي از سورة قيامت و سورة طه استناد كرد.

قرآن داراي دو نزول ميباشد: نزول دفعي; يعني همة قرآن يكجا و در شب قدر بر قلب پيامبر6 نازل شد و نزول تدريجي كه در طي 23 سال صورت گرفته است. پيامبر6 به خاطر عجلهاي كه درابلاغ دعوت داشت گاه قبل از نزول تدريجي و يا همراه آن، آيات را تلاوت ميكرد كه به او دستور داده شد از اين كار خودداري كند و بگذارد هر آيهاي در موقع خود تلاوت و ابلاغ شود.

و به اين ترتيب اين آيه همانند آيه 114 سورة طه ميباشد كه ميفرمايد: وَ لاَتَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَيََّ إِلَيْكَ وَحْيُهُ; دربارة قرآن عجله مكن پيش از آن كه وحي آن تمام شود.

علامه طباطبايي در مورد آيه 114 سورة طه ميفرمايند: اين آيه از جمله مداركي است كه دو نزول تدريجي و دفعي قرآن كريم را تأييد ميكند... وجه تأييد آن اين است كه اگر رسول خدا قبل از تمام شدن آيه، و يا چند آيهاي كه مثلاً الان جبرييل آورده، علمي به بقية آن نميداشت، معنا نداشت بفرمايد: قبل از تمام شدن وحياش در خواندنش عجله مكن، پس معلوم ميشود قبل از تمام شدن وحي هم آن جناب آيه را ميدانسته.(الميزان، علامه طباطبايي، ترجمه: محمد باقر موسوي همداني، ج 14، ص 327، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي .

)

ب ـ آري پيامبر اكرم خود قرآن را حفظ داشتند و ايشان نخستين حافظ قرآن و در رأس همة حافظان و قاريان بودند; از آيههاي قرآن استنباط ميشود كه پيامبر اكرم6 در حفظ قرآن سخت كوش بودهاند. در تفسير آية سَنُقْرِئُكَ فَلاَتَنسَيََّ ; (اعلي،6) از ابن عباس روايت شده كه وقتي جبرييل وحي را بر پيامبر6 نازل ميكرد آن حضرت ـ براي فراموش نكردن ـ به قرائت آن ميپرداخت... و البته آن حضرت داراي حافظة قوي و نيرومندي نيز بوده است.

همچنين در روايتها آمده است: با وجود اين كه رسول اكرم6 امي بودند قرآن را به خوبي حفظ ميكرد حتي جبرييل7 سورهاي طولاني را بر پيامبر6 كه ميخواند و آن حضرت با يك بار خواندن آن چنان آيههاي آن سوره را به خاطر ميسپرد كه هرگز فراموش نميكرد.(پژوهشي در تاريخ قرآن كريم، سيد محمد باقر حجتي، ص 236، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.)

ج ـ دربارة اين كه در زمان پيامبر اكرم6 از مجموعة وحي الهي به چه نام مشخصي ياد ميشده، سخن قطعي و روشني در دست نيست; البته در همان آيات صدر نزول هم واژه قرآن وجود داشت و اين نام بر تمام و يا قسمتي از كلام الهي هر دو اطلاق ميشد، اما نامهاي ديگري هم مانند: كتاب، ذكر، فرقان و غيره از نامهاي بسيار مذكور، در قرآن بود; بنابراين نام رايج مشخصي كه همه در آن زمان بر آن اتفاق نظر داشته باشند، بازگو نشده است. پس از رحلت پيامبر اكرم مشهورترين نام مصحف بود; اما پس از مدتي نام قرآن شهرت يافت.(ر.ك: تاريخ قرآن، دكتر محمود راميار، ص 9ـ 12، امير كبير.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.