-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40488 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

طبق آية 152 سوره نسأ، بين رسولان خدا فرقي نيست; پس چرا ما حضرت محمد6 را برتر از ديگر رسولان ميدانيم؟

ذكر چند نكته قابل توجه است:

1. همان گونه كه ذكر كردهايد، قرآن كريم در آياتي خبر از فرق نداشتن و نگذاشتن بين رسولان الهي را داده و ميفرمايد: ملاحظه كنيد: (بقره،285); (بقره،136); (نسأ، 150) و اين به معناي آن است كه بايد همه اديان آسماني و الهي را، در مرز تاريخي خود، به رسميّت شناخت. افزون بر اين، چنين آياتي حكايت از وحدت اصول كلي دعوت انبيا الهي ميكند: كه همان توحيد و ايمان به روز جزا ميباشد. زيرا همه از سوي يك خدا مبعوث شدهاند و مأموريت آنها يكسان است و اصول معارف الهي و سعادت بشر، چيزي نيست كه با گذشت زمان دگرگون شود و همه جا و همه وقت، يكي است.

روشن است كه اين موضوع، منافاتي با نسخ اديان پيشين به وسيله اديان بعد ندارد; زيرا تعليمات انبيأ: مانند مراحل مختلف تحصيلي از ابتدايي و راهنمايي و دبيرستاني و دانشگاهي است، گرچه اصول آنها يكي است ولي در سطوح مختلفي پياده ميشود و به هنگام ارتقأ به مرحله بالاتر برنامههاي پيشين كنار ميرود، در عين اين كه احترام همه آنها محفوظ است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 398، دارالكتب الاسلامية / پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 339، نشر مطبوعاتي هدف.)

2. قرآن كريم، در آياتي خبر از فضيلت و برتري برخي انبيأ بر يكديگر داده و ميفرمايد: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَيَ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَـَتٍ;(بقره،253) بعضي از آن رسولان را بر بعضي ديگر برتري داديم، برخي از آنها، خدا با او سخن ميگفت و بعضي را درجاتي برتر داد.

اين آيه و نظير آن (ملاحظه كنيد:(اسرأ،55 به روشني ميرساند كه همه پيامبران الهي با اين كه از نظر نبوت و رسالت، همانند بودند، از جهت مقام يكسان نبودند; زيرا هم شعاع مأموريت آنان متفاوت بوده و هم ميزان فداكاريهاي آنان با هم تفاوت داشته است. پس در اصل مسئوليت رسالت همه يكسانند و اختلاف در مقامات ودرجات است. خداوند درباره انبياي اولواالعزم فضيلت و مزيت ويژهاي را، نسبت به ديگر انبيا، عطا فرموده و بين خود انبياي اولواالعزم نيز تفاضل وجود دارد.

3. برتري پيامبر اكرم6، با بررسي آياتي كه برتري آن حضرت را بر پيامبران اولواالعزم اثبات ميكند، معلوم ميگردد، كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

از مزاياي رسول اكرم6، خاتميت اوست، قرآن كريم ميفرمايد: مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَ لَـَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّين;(احزاب،40) محمد6 پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست، ولي رسول خدا و ختم كننده و آخرين پيامبران است. پس آورنده آخرين آيين بايد آيينش كاملترين باشد و كسي كه رسالت او، آوردن كاملترين اديان است، بايد خود او نيز از همه برتر باشد.

تنها او، امام و شاهد همه پيامبران الهي و شاهد جهانيان و شاهد شهدأ و شهيد شاهدان خواهد بود; خداوند سبحان ميفرمايد: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيَ هَـََّؤُلاَ َّءِ شَهِيدًا ;(نسأ،41) حال آنها چگونه است آن روزي كه از هر امتي، شاهد و گواهي ]بر اعمالشان[ ميآوريم و تو را نيز بر آن گواه خواهيم آورد؟ يعني امتها هر چه در دنيا انجام دادهاند، تو مشاهده كرده شهادت خواهي داد، تو بر بينش همه انبيأ سيطره داري و گواهي ميدهي، تو نه تنها شهيد امّت خود، بلكه شهيد انبيأ و امتهاي آنان هستي.( ر.ك: تفسيرموضوعي قرآن كريم، سيره رسول اكرم6 در قرآن، آيت اللّه جوادي آملي، ج 8، ص 16ـ64، مركز نشر اسرأ / تفسير نمونه، همان، ج 2، ص 253 / ترجمه تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمه محمد تقي مصباح يزدي، ج 2، ص 440، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

بشارت پيامبران اولواالعزمي هم چون حضرت عيسيغ، كه ميفرمايد: و بشارت دهندهام به رسولي كه بعد از من ميآيد و نام او احمد است.(صف،6) بر اساس اين تبشير، رسول اكرم6 همه مزاياي علمي انبيأ گذشته و همه مزاياي خاصّ عيساي مسيحغ را دارا است.

افزون بر اين، در احاديث اهلبيت: به برتري پيامبر اكرم6 بر تمامي انبيا:، تصريح شده است; در حديثي از حضرتش6 ميخوانيم: أنأ قائد المرسلين و لا فخر; خودستايي نباشد، من جلودار پيامبرانم.(ميزان الحكمة، محمد محمدي ري شهري، ترجمه حميد رضا شيخي، ج 13، ص 6142، ح 19797، دارالحديث / ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 16، ص 402ـ420، داراحيأ التراث العربي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.