-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7343)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1495)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1379)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(941)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(891)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(831)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(775)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(707)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(694)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40543 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- چرا خداوند پيامبران را براي هدايت انسانها فرستاده است ؟
پاسخ سوال اول : در وجود انسان علاوه بر عقل و خرد انگيزه هاي نيرومند ديگري به نام غرائز و اميال وجود دارد : غريزه خود دوستي , غريزه خشم و غضب , غريزه شهوت و غرايز و اميال فراوان ديگر .
بدون شك اگر ما غرائز خود را مهار نكنيم و بر ما چيره شوند, عقل و خرد ما نيز زنداني مي شود, و انسان همچون جباران و ستمگران تاريخ مبدل به گرگ درنده اي مي شود كه از گرگان بيابان به مراتب خطر ناكتر است .
ما براي تربيت اخلاقي نياز به مربي داريم , نياز به الگو و اسوه درايم كه طبق اصل محاكمات از گفتار و رفتار او سر مشق بگيريم . انساني كامل و تربيت يافته ازهر نظر لازم است كه در اين راه پر فراز و نشيب دست ما را بگيرد و از طغيان غرايز ما جلوگيري كند , اصول فضائل اخلاقي را با عمل و سختيش در دل و جان ما بنشاند . شجاعت و شهامت و انسان دوستي , مروت و گذشت و وفا داري , درستي و امانت , و پاكدامني را در روح ما پرورش دهد .
چه كسي جز پيامبر معصوم مي تواند به عنوان مربي و راهنما برگزيده شود ؟ به همين دليل ممكن نيست خداي مهربان ما را از وجود چنين رهبران و مربياني محروم كند .
نياز ديگري كه ما انسانها به وجود پيامبران داريم نياز به ايشان از نظر طرح قوانين است . مي دانيم بزرگترين امتياز زندگي انسانها كه عامل همه پيشرفتها يي است كه نصيب او درتمام زمينه هاي مختلف زندگي شده , همان زندگي اجتماعي پوياست . به طور قطع اگر انسانها جدا از يكديگر زندگي ميكردند « همگي ازنظر سطح تمدن و فرهنگ همچون انسانها عصر حجر بودند . آري تلاش و كوشش دسته جمعي است كه چراغ فرهنگ و تمدن را فروزان ساخته , تلاش و كوشش دسته جمعي است كه سرچشمه اين همه اكتشافات علمي و اختراعات شده است .
ولي البته اين زندگي اجتماعي در مقابل اين همه بركات مشكلاتي هم دارد , و آن برخورد و تصادم حقوق و منافع انسانها با يكديگر و گاه تجاوز و حتي جنگ است . در اينجا احتياج به قانون و برنامه و مقرات روشن داريم , قوانين مي تواند سه مشكل بزرگ را براي ما حل كند :
1- قانون حدود وظايف هر فرد را در برابر جامعه , و وظايف جا معه را در برابر هر فرد روشن مي سازد , استعدادها را شكوفا و تلاشها را هماهنگ مي كند .
2- قانون راه را براي نظارت لازم براي انجام وظيفه از سوي افراد هموارمي نمايد.
3- قانون جلو تجاوز افراد را به حقوق يكديگر گرفته , و مانع هرج و مرج وبرخورد افراد و گروهها ميگردد ؛ و در صورت لزوم براي متجاوزان مجازات معين و تنظيم مي كند .
اكنون ببينيم چه كسي مي تواند بهتر ازهمه قوانين مورد نياز انسان را تنظيم كند , به گونه اي كه هر سه اصل فوق در آن رعايت شود .قانونگذاري كه مي خواهد بهترين قانون را براي انسانها بگذارد , بايد صفات زير داشته باشد :
1- نوع انسان را بطور كامل بشناسد و از تمام غرائز , عواطف, نيازها و مشكلات او كلاما آگاه باشد .
2- تمام شايستگي ها و استعداد هايي را كه درانسانها وجود دارد , در نظر بگيرد.
3- حوادثي را كه ممكن است براي جامعه پيش آيد از هر نوع و همچنين عكس العمل هاي لازم را بتواند خوب پيش بيني كند .
4- هيچگونه منافع خاصي در جامعه نداشته باشد . تا به هنگام وضع قوانين فكرش متوجه منافع شخصي خود يا و ابستگان و گروه اجتماعش نگردد .
5- اين قانونگذار بايد از تمام پيشرفتهايي كه ممكن است نصيب انسان گردد و همچنين انحاطهاي و سقوط آگاه باشد.
6- اين قانون گذار بايد حد اكثر مصونيت از خطا و اشتباه و فراموشي را داشته باشد .
7- بالاخره اين قانونگذار بايد آنچنان قدرتي داشته باشد كه مرعوب هيچ مقام و قدرتي در اجتماع نگردد و از هيچ كس نترسد در عين حال فوق العاده مهربان و دلسوز باشد .
حال ببينيم اين شرايط در چه كسي جمع است ؟ آيا انسان مي تواند بهترين قانونگذار باشد ؟ آيا روحيات و اميال و غرايز و عواطف انسانها همگي به خوبي شناخته شده ؟ آيا نياز هاي جسمي و روحي انسان بر كسي جز خدا آشكار است ؟ آيا مي توانيد در ميان انسانهاي عادي كسي را پيدا كنيد كه منافع خاصي در جامعه نداشته باشد ؟
آيا انساني مصون از خطا و اشتباه , و داراي آگاهي به تمام مسائل مورد ابتلاي افراد بشر و جوامع , در ميان انسانهاي معمول سراغ داريد ؟
بنابر اين غير از خدا كسيكه وحي الهي را دريافت ميدارد نمي تواند قانونگذار خوب و جامعي باشد .
و به اين ترتيب به اين نتيجه مي رسيم : خداي كه بشر را براي پيمودن راه تكامل آفريده , بايد كساني را مامور هدايت او كند و قوانين آسماني و جامع الاطرافي را در اختيار انسانها بگذارد .
و مسلما وقتي كه مردم بدانند قانون, قانون خداست با اعتماد و اطمينان بيشتر به آن عمل مي كنند و به تعبير ديگر اين آگاهي ضانت اجراي ارزنده اي براي قوانين خواهد بود .
منابع :
1- پنجا ه درس اصول عقايد براي جوانان , ناصر مكارم شيرازي ,ص 158 – 166 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.