-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7325)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1487)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1374)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1369)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(933)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(764)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(672)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40655 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

از نظر نقلهاي تاريخي، پيشگامترين كسي كه اسلام آورد كه بود؟
بسياري از محدّثان و تاريخ نويسان نقل ميكنند كه پيامبر اكرم(ص) روز دو شنبه به رسالت مبعوث شد و حضرت علي(ع) فرداي آن روز ايمان آورد. (مستدرك حاكم/2/ 112) پيش از همه، رسول اكرم، خود به سبقت حضرت علي(ع) در اسلام تصريح كرد و در مجمع عمومي صحابه چنين فرمود:
نخستين كسي كه در روز رستاخيز با من در حوض(كوثر) ملاقات ميكند پيشقدمترينِ شما در اسلام، علي بن ابي طالب، است. (مستدرك حاكم/3/ 136)
احاديث وروايات منقول از پيامبر اكرم(ص) و امير مؤمنان(ع) و پيشوايان بزرگ ما، و نيز آراء محدّثان و مورخان در باره سبقت امام(ع) بر ديگران به اندازهاي زياد است كه صفحات كتاب ما گنجايش نقل همه آنها را ندارد. (الغدير/ص191تا213) از اين نظر، تنها به سخنان خود امام و نقل يك داستان تاريخي در اين زمينه اكتفا ميكنيم.
امير مؤمنان ميفرمايد:
« أَنَا عَبْدُ اللهِ وَ أَخُو رَسُولِ اللهِ وَ أَنَا الصَّديقُ الأَكْبَرُ، لا يَقُولُها بَعْدي الاّ كاذِبٌ مُفْتري وَلَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ قَبْلَ النَاسِ بَسَبْعِ سِنِينَ وَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلّي مَعَهُ» (تاريخ طبري/ج2/ص213).
من بنده خدا و برادر پيامبر و صدّيق بزرگم؛ اين سخن را پس از من جز دروغگويي افترا ساز نميگويد. من با رسول خدا هفت سال پيش از مردم نماز گزارده ام واوّلين كسي هستم كه با او نماز گزارد.
امام در يكي از سخنان ديگر خود ميفرمايد:
در آن روز، اسلام جز به خانه پيامبر(ص) و خديجه راه نيافته بود و من سوّمين شخصِ اين خانواده بودم. (نهج البلاغه عبده/خطبه187)
در جاي ديگر، امام(ع) سبقت خود را به اسلام چنين بيان كرده است:
«اَللّهُم انَّي اول مَنْ أَنابَ وَسَمِعَ وَ أَجابَ، لَمْ يَسْبِِقْني الاّ رَسُولُ الله(ص) بِالصَّلاةِ» (همان/خطبه127)
[خدايا، من نخستين كسي هستم كه به سوي تو بازگشت و پيام تو را شنيد و به دعوت پيامبر تو پاسخ گفت، و پيش از من جز پيامبرِ خدا كسي نماز نگزارد.]
نقل عفيف كِنْدي
عفيف كندي ميگويد:
در يكي از روزها براي خريد لباس وعطر وارد مكه شدم ودر مسجد الحرام در كنار عبّاس بن عبد المطّلب نشستم. وقتي كه خورشيد به اوج بلندي رسيد، ناگهان ديدم مردي آمد ونگاهي به آسمان كرد و سپس رو به كعبه ايستاد. چيزي نگذشت كه نوجواني به وي ملحق شد و در قسمت راستِ او ايستاد. سپس زني وارد مسجد شد و در پشب سرِ آن دو قرار گرفت. آنگاه هر سه با هم مشغول عبادت و نماز شدند. من از ديدن اين منظره كه در ميان بت پرستان مكه سه نفر حساب خود را از جامعه جدا كرده و خدايي جز خداي مردم مكه را ميپرستند در شگفت ماندم. رو به عبّاس كردم و گفتم: «أَمْرٌ عَظيمُ!» او نيز همين جمله را تكرار كرد و سپس افزود: آيا اين سه نفر را ميشناسي؟ نه. گفت: نخستين كسي كه وارد شد و جلوتر از دو نفر ديگر ايستاد برادر زاده من محمّد بن عبد الله است و دوّمين نفر برادر زاده ديگر من علي بن ابي طالب است و سوّمين شخص همسر محمّد است. واو مدّعي است كه آيين وي از جانب خداوند بر او نازل شده است و اكنون در زير آسمانِ خدا، كسي جز اين سه نفر از اين دين پيروي نميكند (تاريخ طبري/ج2/ص212).

فروغ ولايت
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.