-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(771)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40739 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

واقعه شكستن بت ها توسّط ابراهيم(ع) را توضيح دهيد؟
موسم عيد فرا رسيد, و شهر خالي شد. سوابق ابراهيم, نكوهش وبدگويي وي,توليد نگراني كرده بود, از اين جهت تقاضا كردند كه ابراهيم, نيز همراه آنان در اين مراسم شركت كند. ولي پيشنهاد بلكه اصرار آنان با بيماري ابراهيم مواجه شد, وي با جمله ((انّي سَقيمُ ))(من بيمارم),پاسخ گفتار آنان را داد و در مراسم عيد شركت نكرد.
سكوت مرگباري فضاي بزرگ بتكده را فرا گرفته بود, ولي ضربات شكننده ابراهيم كه بر دست و پاي و پيكر بتها وارد ميآمد, اين سكوت را درهم شكست. تمام بتها را قطعه قطعه كرد، و تلّ بزرگي از چوب و فلز شكسته و خرد شده در وسط معبد پديد آمد, و فقط بت بزرگ را سالم نگاه داشت, و((تبر)) را بر دوش آن نهاد. هدف اين بود كه در ظاهر بنماياند كه شكننده اين بتها, همان بت بزرگ است.
سوابق بد گوئي ابراهيم به بتها و صراحت لهجه او در برابر ستايش بتان, آنان را مطمئن ساخت كه وي دست به اين كارزده است. جلسه محاكمه به سرپرستي ((نمرود)) تشكيل گرديد, ابراهيم جوان با مادر خود, در يك محاكمه عموميمورد بازجويي قرار گرفت.
جرم مادر, اين بود كه چرا وجودِ فرزند خود را كتمان كرده و به دفتر مخصوص حكومت وقت معرفي نكرده است, تا سر به نيست شود.
سپس بازجوئي ابراهيم فرا رسيد. وي گفت صورت عمل ميرساند كه اين ضربه از ناحيه بت بزرگ است, وشما ميتوانيد! جريان را از او سئوال كنيد, اگرقدرت بر تكلم داشته باشد. آنان در جواب وي گفتند: ابراهيم! تو ميداني كه اين بتها قدرت حرف زدن ندارند. ابراهيم در برابر گفتار آنان كه حاكي از ضعف و زبوني و ناتواني بتان بود چنين گفت: اگر آنها به راستي چنين هستند كه توصيف ميكنيد, پس چرا آنها را ميپرستيد و حاجات خود را از آنها ميخواهيد ‍؟!
آنان راي دادند كه ابراهيم را بسوزانند. خرمني از آتش افروخته شد, و قهرمان توحيد را در ميان امواج آتش افكندند, ولي دست لطف و مهر خدا به سوي ابراهيم دراز شد و ابراهيم را از گزند آنان حفظ نمود, و جهنم ِمصنوعي بشري را، به گلستان سرسبز و خُرََََّم مبدل ساخت!
15----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج1
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.