-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1372)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(761)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(701)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(660)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40784 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چرا پس از جريان ( قضيه معروف قرطاس ) پيامبر(ص ) از نوشتن منصرف شد ؟
پس از آنكه خليفه دوم با گفتن جمله معروف : ( حسبنا كتاب اللّه , ما را كتاب خدا ,قرآن بس است ) مـوجـبـات اخـتـلاف و همهمه حاضران را در محضر پيامبر(ص ) فرآهم آورد ,پيامبر اكرم (ص ) فـرمـود: ( قـومـوا عـنـي و لا يـنبغي عندي التنازع , مرا به حال خودم واگذاريد, در نزد من (كه پـيـامبر(ص ) خدا هستم ) تنازع و اختلاف شايسته نيست .(1)در نقل ديگري كه از اين واقعه شده , آمـده اسـت كـه پـيـامبر(ص ) پس از مشاهده همهمه و تنازع حاضران فرمودند : مرا به حال خود واگذاريد , به راستي كه آنچه من ( ازدرد بيماري ) مي كشم , برايم بهتر از آن چيزي است كه شما در حـال بـه وجـود آوردنش هستيد ) . (2)اين در حالي است كه حضرت اين جمله را پس از سخن غير مودبانه يكي از حاضران كه آن حضرت را به هذيان گويي (3) منسوب كرده بود, بر زبان رانده اسـت . (4)هـمه اين وقايع تلخ و تاسف بار, نشانگر اين است كه پيامبر اكرم (ص ) متوجه شدند ,كه اگر بيش از اين برخواسته خود كه ريشه در حكم و فرمان الهي داشت , پافشاري نمايد ممكن است عـده اي با گفتن سخنان ناشايست خود ( مانند همين جمله اي كه برخي از اصحاب آن حضرت را به هذيان گويي متهم داشتند) اصل نبوت و رسالت الهي آن حضرت را زير سوال برده و قداست و حـرمـت جـايـگاه و شان والا و رفيع پيامبر(ص ) را بشكنندو آنگاه ثمره يك عمر مشقت و تلاش و زحـمت خستگي ناپذير خود و ياران با وفايش رابه هدر دهند.در واقع آن حضرت در اينجا از قانون عـقـلـي (كه به امضاي شرع هم رسيده است ) تقديم اهم بر مهم تبعيت كرده است و از بيان اصل امـامـت و جانشيني خود , به جهت رعايت مصلحت حفظ اصل اسلام , صرف نظر نمودند . هر چند در مـوارد فـراوان و مـتـعـدد و درموقعيت هاي گوناگوني كه قبل از آن پيش آمده بود, مسئله جـانـشـيني خود را مطرح كرده بودند و همين مقدار براي اتمام حجت و تعيين تكليف اين مسئله اساسي كافي بوده است .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- صـحـيـح بخاري , ج 1, باب كتابه العلم , حديث 112, ص 119 ـ 120.2- صحيح بخاري , ج 5, ص 318 باب 119, مرض النبي 9, حديث 872.3- هجر المريض في كلامه هجرا, خلط و هذي , المصباح الـمنير فيومي , ج 2, ص 347.همچنين صحاح اللغه ,

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.