-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4085 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

رفتار ما با كساني كه به رهبر و يا ديگر مسؤولين نظر سوئي دارند و بدگويي مي كنند چگونه بايد باشد؟1.عدم اعتقاد ـ از لحاظ اجتهاد يا تقليد ـ به ولايت مطلقة فقيه در زمان غيبت حضرت حجّت ارواحنا فداه، موجب ارتداد و خروج از دين اسلام نمي گردد.(1)

2. ولايت فقيه در رهبري جامعه اسلامي و ادارة مسايل اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثني عشري است كه ريشه هايي در اصل امامت دارد. كسانيكه بر اساس استدلال و اقامة برهان به آن اعتقاد ندارند معذورند ولكن ترويج اختلاف و تفرقه بين مسلمانان براي آنها جايز نيست.(2)

3. دفاع از انقلاب اسلامي براي عموم مسلمانان واجب مي باشد(3) و اگر كسي از انقلاب يا رهبري آن بدگويي مي كند بايد محترمانه و منطقي به او تذكر دهيم و امربه معروف و نهي از منكر كنيم و در صورتي كه انساني پرده در و هتّاك بود از ادامه صحبت با او پرهيز كنيم، اما معمولاً عموم افراد در صورت برخورد محترمانه و كريمانه پاسخ مناسبي از خود نشان مي دهند. در هر صورت شرايط امربه معروف و نهي از منكر به ترتيب بايد مورد توجه و اجرا قرار گيرد.(4)

4. هيچ كس منكر اين نيست كه در كشور نقايص و عيوبي وجود دارد. كما اينكه در تمامي كشورهاي دنيا چنين مشكلاتي نظير گراني و عدم اشتغال هست، و اينكه رهبر انقلاب دستور مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را صادر نمودند از سويي نشان دهندة وجود چنين نقايصي است و از سوي ديگر نشان دهندة عزم و تلاش ايشان و مسؤولان براي رفع اين مشكلات است.

بنابراين انتقاد سازنده مناسب است و نشانة دلسوزي فرد، اما نبايد تبديل به بدگويي يا مانند آن شود.منابع و مآخذ :

1. اجوبة الاستفتائات رهبر انقلاب، ج1، ص24، سؤال62

2. همان، سؤال64

3. وصيتنامة سياسي الهي امام خميني، ص

4. رساله اجوبة، ج1، ص301 تا 312

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.