-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وظيفه ما در مقابل پدران شهيد چيست؟وظيفه جوانان در مقابل پدران شهيد اينست كه آنان راه جوان برومند شهيدشان را طي كنند و اين ميسر نيست جز آنكه به تعاليم اسلامي توجه نموده و با آنها به صورت صحيح آشنا شوند و در مرحله بعد آن تعاليم را بكار بندند.

آيين مقدس اسلام در راه پرورش احساسات مذهبي نوجوانان و مهار كردن غرائز و خواهشهاي نفساني آنان طبق برنامه هاي منظمي قدم به قدم پيشروي مي كند و آنان را افرادي با اراده و با ايمان مي سازد.

1.در اولين فرصت طبيعي يعني در موقع جهش احساسات مذهبي كه نوجوانان شيفته فراگرفتن مطالب ديني هستند آنان را به پروردگار جهان دعوت نموده و با منطق عقلي ساده اي كه در خور فهمشان باشد به وجود خداوند استدلال مي كند واساس دين را پايه گذاري مي كند.

2. خداوند را با صفات محبت انگيز، بخشندگي و مهرباني معرفي مي كند و از اين راه عواطف نوجوانان را به پروردگار متوجه مي سازد و محبت او را در خميرشان جاي مي دهد، محبت خداوند بهترين جوابگوي احساسات مذهبي نوجوانان و بزرگترين وسيله ارضاء تمايلات ايماني آنان است.

3. از حب خداوند كه اولين احساس مذهبي است استفاده مي كند و نوجوان را به راه پيروي و اطاعت از پيشواي عاليقدر اسلام سوق مي دهد و آن را به اجراء تمام وظايف معنوي و مقررات ديني علاقه مند مي سازد.(1)

قل ان كنتم تحبون ا... فاتبعوني يحبِبْكُم ا... و يغفر لكم ذنوبكم و ا... غفور رحيم.(2) يعني : بگو اي پيامبر، اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامرزد كه خداوند آمرزنده و مهربان است.

نوجوان وقتي احساس مي كند كه بر اثر پيروي از پيامبر اكرم( مورد محبت و عنايت خداوند بزرگ قرار گرفته و پروردگارش او را دوست دارد عواطف مذهبي اش تشديد مي شود و محبت به حضرت حق در او افزايش مي يابد.

و نتيجه اين دوستي آن است كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : و آتي المال علي حبة ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و في الرقاب(3) يعني از علائم نيكوكاران با ايمان آن است كه ثروت خود را در راه دوستي پروردگار به خويشان و يتيمان و فقيران و واماندگان و درخواست كنندگان انفاق مي كنند. و باز اين محبت الهي در اين افراد با ايمان به اندازه اي شديد و نيرومند مي شود كه با اراده و اختيار خود از جان عزيزشان در راه دوستي و حب خداوند مي گذرند و خداوندنيز چنين افراد باايماني را دوست دارد.

ان ا... يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص(4) يعني : خداوند دوست دارد كساني را كه در راه پروردگار جنگ مي كنند و در صف جهاد با دشمن، مانند سد نيرومندي با يكديگر همدست و پيوسته اند.

پس وظيفه ما و شما اين است كه اولاً به ايمان و اعمال صالح مجهّز شويم تا در رفتار و گفتار شبيه شهداء بزرگوار شويم. سپس بتوانيم جاي خالي شهداء را در احساسات لطيف پدران و مادران شهداء پر كنيم و در راه تحقق شهداء تلاش كنيم تا موجبات خوشحالي پدران و مادران شهداء را فراهم كنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. جوان از نظر عقل و احساسات، آقاي فلسفي، ج1، ص388-389

2. سوره مباركه نساء/آيه31

3. سوره مباركه آل عمران / آيه177

سوره مباركه صف / آيه 4

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.