-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4093 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در حدود تقليد از آقاي خويي تقليد كرده ام ولي در اول انقلاب اعلام شد امام خميني( اعلم است و بعد مقلد امام شدم هم اكنون آيا مي توانم از امام خميني( تقليد كنم؟ البته مي خواهم بدانم در حال حاضر چه فقيهي اعلم است كه از ايشان بقاي برميت بمانم. چون از زمان فوت امام چون شنيدم بقاي بر ميت مجاز است مقلد امام( مانده ام ولي به دستور مرجعي كه زنده است نيست؟

در خصوص سؤالي كه فرموده ايد بايد عرض كنم كه :

از ميان مجتهدين حفظهم ا... تعالي چند نفر بعنوان مرجع تقليد معرفي شده اند كه عبارتند از :

حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي حفظه ا...تعالي، حضرت آيت ا...العظمي بهجت، حضرت آيت ا... العظمي فاضل لنكراني، حضرت آيت ا... العظمي مكارم شيرازي، حضرت آيت ا...العظمي سيستاني، حضرت آيت ا...العظمي صافي گلپايگاني و ... حفظهم ا... تعالي.

تشخيص اعلم بعهدة حضرتعالي مي باشد و شما مي توانيد از هر يك از مراجع مذكور تقليد نماييد يا به دستور ايشان بر تقليد از حضرت امام( باقي بمانيد. اما در مقام مشورت بنده، حضرت آيت ا...العظمي خامنه اي مدظله عالي را پيشنهاد ميدهم، ولي تصميم در اين خصوص با شما مي باشد.

اميدوارم خداوند سايه همه مراجع معظم را بر سر شيعيان جهان نگه دارد و وجود مقدسشان را از تمام بلاها مصون و محفوظ بدارد. انشاءا...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.