-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7340)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1494)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1378)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(940)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(888)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(830)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(774)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(693)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40999 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نام همسر امام حسين(ع) چيست؟ آيا در صحنة كربلا بود و اهل چه شهري است؟ آيا نقشي در زندگي امام حسين(ع) ايجاد كرده است؟

مورخان در مورد همسران امام حسين(ع) نوشته اند: آن حضرت چند همسر داشتند، بدين شرح:

1ـ ليلي دختر ابي مره بن عروه بن مسعود ثقفي، مادر حضرت علي اكبر، شهيد كربلا،

2ـ شهر بانو(شاه زنان) دختر كسري يزدگرد سوم، پادشاه ايران، مادر امام سجاد(ع)،

3ـ رباب دختر امريء القيس بن عدي، مادر حضرت سكينه و عبدالله رفيع،

4ـ ام اسحاق دختر طلحه بن عبدالله، مادر فاطمه بنت الحسين.

اوّلي از قبيلة ثقيف (طايفه اي در طائف)، دومي ايراني، سومي از قبيله كلبيه و چهارمي از تيم.{1}

در مورد اين كه شهربانو جزء همسران امام حسين(ع) بوده، اختلاف است.

در مورد اين كه در كربلا بودند، يا نه، برخي از مورخان نوشته اند: از زنان امام حسين(ع) تنها رباب در كربلا حضور داشت. او به همراه ديگر زنان و فرزندان به كوفه و سپس به شام به عنوان اسير برده شد و بعداً به همراه كاروان به مدينه بازگشتند.

او بعد از شهادت امام حسين(ع) يك سال عزاداري كرد و در اين مدت روزها زير سقفي قرار نمي گرفت و مدام در مظلوميت حسين(ع) مي گريست تا جان به جان آفرين تسليم نمود.

در مورد شهربانو برخي گفته اند: در حادثه كربلا حاضر بود و پس از شهادت امام حسين(ع) سوار بر ذوالجناح شد و يك سره به ايران تاخت و در نزديكي وي به كوهي كه اكنون به كوه بي بي شهربانو مشهور است رسيد. دشمن در پي او بود. او خواست بگويد: يا هو مرا درياب، به جايش گفت: يا كوه مرا درياب؛ كوه شكافته شد و او در دل كوه رفت. اين سخن نادرست است و افسانهاي بيش نيست.

[1] شيخ عباس قمي، منته[ي الآمال، ج2، ص488.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.