-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1379)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(680)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41001 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

عبدالله انصاري چه كسي بود؟ تفسيري از كارهاي او ارائه دهيد. آيا همهء انسان ها مي توانندبه مقام و منزلت خواجه عبدالله انصاري برسند؟

عبدالله انصاري , شيخ الاسلام ابو اسماعيل عبدالله ابن ابومنصور محمد ابن ابي ايوب انصاري ,مشهور به خواجه عبدالله انصاري كه در 396هق در كهندوز هرات در خانواده اي كه نسب به ابو ايوب انصاري , صحابي معروف مي رسانيد, به دنيا آمد. بنابر مشهور, در كودكي , به سبب قوت حافظه , در كسب مقدمات و حفظ قرآن امتيازي يافت , و رفته رفته در حديث و تفسير نيز سرآمد گشت . با آن كه تحت نظر استادان شافعي مذهب به تحصيل آغاز كرد, مذهب حنبلي را برگزيد, و به موجب بعضي روايات , درباره اي موارد,خشكي و تعصب نشان داد. يك چند به نيشابور, طوس , بسطام , مكه و بغداد سفر كرد, و به تعليم و جمع وضبط حديث پرداخت . در بازگشت از اين سفر, به صحبت ابوالحسن خرقاني رسيد, و سرانجام در زادگاه خودهرات سكونت جست . در آن جا عنوان شيخ الاسلام يافت . و با آن كه در هرات چند بار مورد تهديد مخالفان واقع شد و حتي چند دفعه او را از شهر اخراج كردند, غالباً نزد عامه به پارسايي و پاكي و خداپرستي مشهوربود.

خواجه عبدالله به زبان فارسي و عربي آثار منظوم و منشور داشت , و از آن جمله مناجات ها و مجالس او, به سبب اشتمال بر نثر مسجّع لطيف و پرمعنا, شهرت خاصي دارد... از آثار موثق او مي توان كتب ذيل را نام برد:ذم الكلام و أهله (عربي ) در رد علم كلام و متكلمين ; منازل السائرين (عربي ), در شرح مقامات و منازل اهل سلوك , كه شرح متعدد بر آن نوشته اند, طبقات الصوفيه (فارسي ), كه آن را از روي كتاب ابوعبدالرحمن سلمي به لهجه ي هروي املا كرده است .(1

از آن جا كه خواجه عبدالله انصاري از صوفيان و عارفان بزرگ بود, از او به عنوان پير طريقت و پير صوفيان ياد شده و برخي از پژوهشگران به بررسي عرفاني او پرداختند.(2

ابوالفضل رشيد الدين ميبدي قسمت هاي از كتاب خود (تفسير كشف الاسرار و عدة الابرار) را به بررسي مباني عرفاني او اختصاص داد, از اين رو اين كتاب به تفسير خواجه عبدالله انصاري معروف شده است .(3وي سرانجام در سال 481هق چشم از جهان فرو بست .(4

در اين كه خواجه عبدالله انصاري داراي چه مقامي است , ما نمي دانيم , ولي انسان با رعايت تقوا و استمداداز عنايت الهي مي تواند به مقام والاي انسانيت رسيده و قله هاي رفيع معنويت را فتح نمايد و به مقامي بالاتر ازمقام خواجه عبدالله رسد.

پي نوشت ها:

1- غلام حسين مصاحب , دايرة المعارف فارسي , ج 2 ص 1674- 1675 معارف و معاريف , ج 5 ص 242

2- دانشنامهء قرآن , ج 1 ص 741

3- همان .

4- دايرة المعارف فارسي , ج 2 ص 1674

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.