-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1490)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41006 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شكلگيري بيت المقدس از چه زماني بود؟

اورشليم، قدس و يا بيت المقدس از نظر تاريخي به بيش از پانزده قرن قبل از ميلاد بر ميگردد. داود پيامبر آن را از يبوسيات گرفت و پايتخت خويش ساخت در آن معبدي ساخت و بر شكوهش افزود. گفتهاند كه در عهد داود نبي طاعوني آمد بسيار هلاك كرد، داود به اتفاق گروهي از پيروان خويش در محل مسجد كه آمد و شد ملائكه را در آن جا مشاهده مينمود، جمع شدند و دست به دعا برداشت و رفع طاعون را از خداوند مسئلت نمود، دعا به اجابت رسيد و طاعون بر طف شد، بعد از اين حادثه حضرت داود در آن مكان در پي ساختن معبد بر آمد. هنوز ساخت معبد به اتمام نرسيده بود، داود درگذشت، پسرش حضرت سليمان آن را تكميل كرد.(1) به اين جهت آن را معبد سليمان خواندند.

از آن تاريخ تاكنون دهها بار به اين مكان يورش برده و ويران شد و سپس با عزت و احترام ساخته شد از جمله در سال 189 قبل از ميلاد توسط بني اسرائيل ويران شد،(2) در سال 713 قبل از ميلاد سپاه آشور اين شهر را ويران نمود و در سال 710 نيز توسط همان سپاه بار ديگر ويران شد. در سال 597 و 586 قبل از ميلاد دو بار توسط بخت النصر مورد حمله قرار گرفت و در سال 168 قبل از ميلاد انتيوخس ابيفانوس شهر و معبد سليمان را ويران نمود. در سال 65 قبل از ميلاد، پومپي سردار جبار روم در حدود سال 30 ميلادي توسط پيلاطس حاكم رومي، در سال 79 م، توسط تيطس، در سال 135 م، توسط آدريانوس، در سال 616 م، توسط لشكر ايران ويران شد.(3) سپس در دوره تمدن اسلامي در دست مسلمانان بود تا اين كه در خلال جنگهاي صليبي توسط مسيحيان ويران شد و بعد سپاه صلاح الدين ايوبي آن را آزاد كرد و بار ديگر به دست مسلمانان افتاد و مسلمانان در عمارت آن كوشيدند و در قرن بيستم ميلادي توسط رژيم اشغالگر قدس، اشغال و در سال 1969 ميلادي قسمتي از آن به آتش كشيده شد.

پي نوشتها:

1 - ابن اثير، الكامل، ج 1، ص 227.

2 - عهد عتيق 4، سفر يوشع، فصل 11 و 12.

3 - فرهنگ قصص بلاغي، ص 339 - 342.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.