-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1482)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(872)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(824)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(698)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چند داستان جالب از زندگي امام حسين(ع) بيان كنيد.

صالح بن ميثم اسدي مي گويد: من وعبايه بن رعبي بر زني از طائفة بني دالبه به نام حبابه كه بسيار سجده كننده و عبادت كننده بود، وارد شديم. عبايه به آن زن گفت: يا حبابه! اين آقا پسر برادرت مي باشد؟ حبابه گفت: كدام برادرم؟ گفتم: صالح بن ميثم. حبابه گفت: آري، حقيقتاً فرزند برادرم مي باشد. آيا مي خواهي حديثي را كه از حسين بن علي(ع) شنيدم به تو بگويم؟ گفتم: بگو، از عمّه. حبابه گفت:

من همواره به ديدار حسين بن علي(ع) مي رفتم. در اثر حادثه اي پيشانيم ضربه خورده بود و مدتي به ديدار حضرت نرفتم. حضرت از حادثه اي كه برايم رخ داده بود، باخبر شد. با اصحابش به منزل ما آمد. من در سجاده ام نشسته بودم. حضرت فرمود: اي حبابه، چرا به ديدار ما نيآميده اي؟ گفتم: به خاطر حادثه اي كه برايم اتفاق افتاد نتوانستم خدمت شما برسم. حضرت پارچة روي زخم را بلند كرد و دعا كرد، سپس فرمود: خدا را شكر كن كه تو را شفا داد. به سجده افتادم و بعد سر از سجده برداشتم. حضرت فرمود: به آينه نگاه كن. نگاه كردم، هيچ اثري از زخم نديدم. خدا را شكر كردم!

يحيي بن امّ طويل مي گويد: نزد امام حسين(ع) بوديم كه جواني گريه كنان وارد شد و به امام گفت: الآن مادرم در حال فوت است. او اموالي دارد و هيچ وصيت نكرده است و به من گفت كه دربارة من هيچ تصميمي نگير، مگر اين كه نز شما بيآيم و مرا راهنمايي كنيد. امام فرمود: بلند شويد به خانة اين شخص برويم.

همه حركت كردند و آمدند تا به خانة زن رسيدند. حضرت دعا كرد كه زن بتواند وصيت خود را بيان كند. حال آن زن بهتر شد و به امام حسين(ع) گفت: در فلان مكان مقداري مال دارم. يك سوم آن مال شما. در هر چه صلاح بدانيد مصرف كنيد و دو سوم آن، مال فرزندم، در صورتي كه از دوستان شما باشد. اگر از مخالفان شما باشد، هيچ حقي نسبت به آن ندارد. آن را براي مؤمنان مصرف كنيد. سپس زن فوت كرد.[23]

[23] همان، ص 181.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.