-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1482)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(872)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(824)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(757)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(698)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41012 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سلمان فارسي در چه تاريخي و چگونه از دنيا رفت ؟ مدفن او كجاست ؟

كنيهء سلمان فارسي (سلمان محمدي ) ابوعبداللّه و نامش روزبه يا ماه ويه يا بهبود بود و نوهء بدخشان ازنژاد منوچهر پادشاه ايران است , ولي بعد از اسلام آوردن مي گفت : من فرزند اسلام و از اولاد حضرت آدم مي باشم .

او از اطراف رامهرمز يا اهل جي اصفهان است . از او نقل است : در رامهرمز از مادر زاده شدم و پدرم اهل اصفهان است .

سلمان يكي از زهّاد بلكه يگانه زاهد دوران است . او در فنون جنگي كاملاً وارد بود. مسلمانان با پيشنهاد سلمان ,منجنيق ساختند. وي يكي از حوارييون پيامبر6بود و در سال 34يا 35هجري در مدائن در سنّ 250سالگي ياسيصد و پنجاه سالگي از دنيا رفت . حضرت علي 7او را غسل داد و كفن نمود و دفن كرد.(1)

منصور بزرج خدمت امام صادق عرضه داشت : يابن رسول اللّه ! نام سلمان فارسي را از شما زياد مي شنوم ؟فرمود: .(2)

سلمان در زهد و پارسايي و تقوا به جايي رسيده بود كه سرآمد دوران و مقدم بر ديگران بود. امام صادق 7رمود: .(3)

ابووائل مي گويد: من و رفيقم بر سلمان وارد شديم . سلمان مقداري نان و نمك حاضر كرد. رفيقم گفت :اگر با اين نمك قدري سبزي هم بود, بهتر بود! سلمان آفتابهء خود را گرو گذاشت و مقداري سبزي خريد. پس از صرف غذارفيفم گفت : حمد خدا را كه ما را به آن چه داده , قانع گردانيد. سلمان گفت : اگر قانع بودي , آفتابهء من به گرو نمي رفت .اين داستان در مورد ابوذر و سلمان نيز روايت شده است .(4)

سعد بن ابي وقّاص در مرض فوت سلمان از وي عيادت كرد. ديد سلمان مي گريد. پرسيد: چرا گريه مي كني ؟سلمان گفت : از ترس مرگ يا علاقه به دنيا گريه نمي كنم , بلكه مي بينيم اطرافم اشياي زيادي از مال دنيا است . سعدمي گويد: دقت كردم ديدم يك كاسه و آفتاب و طشت بيش تر در خانه نيست .(5)

سلمان از طرف خليفهء وقت (عمر بن الخطاب ) حاكم مدائن شد. بعد از مدتي از دنيا رفت . جابر بن عبداللّه انصاري گفت : اميرمؤمنان 7در مدينه نماز صبح را با ما خواند و سپس رو به جمعيت كرد و فرمود: اعظم اللّه اجركم في أخيكم سلمان ; سلمان از دنيا رفت و خدا در اين مصيبت به شما اجر دهد. سپس عمامه و لباس پيامبر6راپوشيد و تازيانه و شمشير او را برداشت و برناقهء غصباء سوار شد و با قنبر به طرف مدائن حركت كرد. پس از چندلحظه درمدائن جلوي خانهء سلمان پياده شدند. زاذان كه در خدمت سلمان بود, به وي گفته بود: چه كسي شما راغسل مي دهد؟ سلمان گفت : آن كه پيامبر6را غسل داد. زاذان گفت او در مدينه است و شمادر مدائن ! چگونه ممكن است ؟ سلمان گفت : همين كه چانه ام را بستي , صداي پاي ايشان را خواهي شنيد.

پيامبر مرا به اين مطلب خبر داده است . زاذان مي گويد: سلمان از دنيا رفت و چانه اش را بستم . جلوي در آمدم .ديدم علي 7و قنبر پياده شدند. او فرمود: سلمان وفات كرد؟ گفتم آري , قربانت گردم ! بر بالين سلمان آمد و فرمود:خوشا به حال تو, اي سلمان ! سپس او را غسل داد و كفن كرد و نماز بر او گزارد و دفن نمود.(6)

(پـاورقي 1.محمد علي عالمي , پيغمبر و ياران , ج 3 ص 192

(پـاورقي 2.محمد علي عالمي , پيغمبر و ياران , ج 3 ص 200 به نقل از بحارالانوار, ج 22 ص 328

(پـاورقي 3.همان , به نقل از بحارالانوار, ج 22 ص 331

(پـاورقي 4.همان , ص 206 به نقل از بحارالانوار, ج 22 ص 320

(پـاورقي 5.همان , ص 206

(پـاورقي 6.همان , ص 232 به نقل از بحار, ج 22 ص 372

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.