-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4109 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر ممكن است يك برنامه عبادي روزانه فرمائيد؟براي داشتن يك برنامه عبادي روزانه، بهترين كار پيروي از سيرة امامان معصوم( و تقليد از برنامة زندگي بزرگان دين چون امام خميني( مي باشد. در اين رابطه مطالعة زندگينامه ايشان بخصوص برنامه شخصي شان در طول روز مفيد است، همچنين مطالعه كتاب شرح طهارت نوشتة استاد صمدي آملي، بر اساس كتاب طهارت استاد حسن زاده آملي، مي تواند مفيد باشد.

اما به طور خلاصه مي توان گفت كه در يك برنامه روزانه بايد :

1.انجام واجبات ديني، ترك محرّمات و عمل به مستحبّات (تا حدّ امكان و با شادابي) مقيّد بود.

2. در صورت امكان هميشه با وضو بود.

3. طهارت ظاهري و باطني را رعايت كرد(بجا آوردن غسل و وضو و تيمّم هاي لازم و دوري از غيبت و تهمت و دروغ و ...)

4. استغفار دائمي داشتن يا لااقل روزي صد يا هفتاد بار استغفار كردن براي كوتاهي هاي خود در بندگي خدا، يا ابراز بيزاري از گناه ديگران (بهترين عبادات براي استغفار از نظر اهل عرفان گفتن ذكر شريف يونسيّه صد مرتبه، پس از نماز صبح در حالت سجده مي باشد : لا اله الا انت سبحانك انّي كنت من الظالمين : نيست خدايي جز تو، پاكي تو، همانا من از ظلم كنندگان و كوتاهي كنندگان هستم.

5. خواندن مداوم قرآن در هر روز، حداقل به اندازه يك يا پنج صفحه، و تا حدّ امكان به اندازة يك جزء و دقت در معاني آن كه بسيار راهگشا مي باشد.

6. خواندن دعاهاي هر روز و زيارات مربوط به امامان معصوم( در هر روز (دعاي مربوط به ايشان) كه در مفاتيح الجنان (قسمت هاي

ابتدايي آن) ذكر شده است. مخصوصاً دعاي صباح، عهد، كميل و ندبه.

7. بجا آوردن نماز در اول وقت و تا حد امكان بجا آوردن نمازهاي نافله يا قضا كردن آنها.

8.خواندن نماز شب (طبق دستور مفاتيح الجنان) يا قضا كردن آن در روز.. شركت در مساجد و بجا آوردن نمازها در آنجا.

10. شركت در نماز جمعه حداقل هر سه هفته يكبار (در روايات آمده است كه هر كس به عمد سه هفته پشت سر هم در نماز

جمعه شركت نكند، اهل نفاق است.)

11. انجام صله رحم و مقيد بودن به آن.

12. كسب علم و مطالعه روزانه تا حدّي كه امكان دارد.

13. همنشيني با خانواده و دلجويي از ايشان (پدر، مادر، همسر، فرزندان و ...)

14. خواستن توفيق از خداوند در تمامي مراحل زندگي و هميشه به ياد خدا بودن و همنشيني با اهل علم و تقوي.

15. تفكر در احوالات امام زمان( و اينكه آن عزيز هميشه ناظر بر اعمال ماست و توسل نمودن به حضرتش كه بسيار مورد سفارش بزرگان دين بوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.