-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4115 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص اينكه وقتي اسم حضرت خامنه اي مي آيد با تمام احترامي كه براي ايشان قائل هستيم، صلوات فرستاده مي شود؟1.اين موضوع مربوط به شخص ايشان نيست و به صورت كلي سنّت حسنه از پيش، نسبت به عالمان ديگر نيز به كار مي رفته و ميرود. بطور مثال بسياري از مردم آمل بعد از شنيدن نام آيت ا..علامه حسن زادة آملي وجوادي آملي، سه با صلوات مي فرستند. كه نشان دهندة ارادت قلبي و احترامي است كه به انديشمندان شهر خود دارند و حتي قبل از انقلاب نيز مردم با شنيدن نام امام صلوات مي فرستادند.

2. اگر به مضمون صلوات دقت كنيم، مشكل حل مي شود مي گوييم خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست پس ما نه براي آقاي جوادي آملي، نه براي رهبر و نه براي كس ديگري حرف عجيبي نزديم بلكه با شنيدن نام آنها به پيامبر خدا و آل او درود ميفرستيم. علاوه بر اين در روايات مختلفي در باب صلوات آمده است كه صلوات در برخورد با بعضي نعمات مستحب است، مثل ديدن باران و نظر به چهرة عالِم ديني، و يكي از مصاديق بلكه بهترين مصداق عالِم ديني مقام عظمي ولايت حضرت آيتا...العظميخامنه اي روحي فداه مي باشند.

3. اين كار نشان مي دهد كه:

1- ما معتقديم راه پيامبر خدا،همان راهيست كه اين بزرگواران ادامه مي دهند در نتيجه با شنيدن نام آنها به ياد پيامبر خدا ميافتيم.

2- ما براي آنها احترام قايل هستيم.

3- علاقه مند حفظ ارزشها و انتقال فضاي معنوي به سطح جامعه هستيم.

4- در راهي كه آغاز كرده ايم استقامت مي ورزيم و از آن خسته نشده ايم و راه رهبر را همان راه امام خميني( و راه انبيا ميدانيم.

رهبر انقلاب در اين باره مي فرمايند : الآن كساني و گروههايي در اين مملكت وجود دارند كه دلشان مي خواهد انقلاب، از ده سال حيات امام، اعلام توبه كنند! اين را مي دانيد؟(1)

5- و عملاً از حريم انقلاب دفاع مي كنيم و از حكومت خود جانبداري مي كنيم. رهبر انقلاب در اين باره مي فرمايند : بگذاريد

به خاطر شعار شما، بعضيها از شما اجتناب كنند، من اين را مي خواهم كه عده اي حريم انقلاب را حفظ كنند. و مي فرمايند : بايد آن حالت طرفداري و جانبداري از حكومت و دولت به عنوان يك عُرف رايج وجود داشته باشد.(2)

به همة اينها مي گوييم : بصيرت. پس با چشم بينا و درك شرايط زمانه و بدون تعصّب بيجا نسبت به فردي يا گروهي، اقدامي را براي رضاي خدا انجام مي دهيم و از او طلب ياري مي كنيم.

6. آنچه گفتيم مرتبه اي است از تولّي و تبرّي، كه از فروع دين ماست. يعني دوست داشتن دوست خدا، و دشمن داشتن دشمن خدا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، سال 1357، ج1،ص120

همان، ص30و120

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.