-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4116 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كار من آزاد است، چطور بفهمم پولي كه در مي آورم حلال است؟سؤال شما نشان دهندة توجه و پايبندي شما به احكام ديني است. در پاسخ به سؤال شما، نكاتي را عرض ميكنم :

1.اولين راه براي اينكه بدانيم كسب ما حلال است يا نه، آموختن است. از قديم اين جمله را متديّنان اهل بازار به شاگردان خود تعليم مي دادند كه اول فقه، بعد تجارت.

بنابراين با مراجعه به رسالة توضيح المسائل مرجع تقليد خود، بايد فصل هايي نظير : كسبهاي حرام، احكام خريد و فروش، مسائل متفرقه تجارت، احكام ربا، قرض و احكام بانكها را مطالعه كنيد و در صورت نفهميدن بعضي مسايل از طريق علماء، به پاسخ قطعي برسيد.

2. پس از كسب درآمد نيز راه حلال ماندنِ آن پرداخت خمس مي باشد. يعني آنچه كه از مصرف سالانه زياد آمده است. يكپنجم آن سهم خدا و پيغمبر ( است. كه بنابر آيه شريفة بدانيد هر گونه غنيمتي به دست آوريد، خمس آن براي خدا و پيامبر و براي نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و آنچه بر بندة خود... نازل كرده ايم، ايمان آورده ايد. و خداوند بر هر چيزي تواناست.(1) و چگونگي تشكيل دفتر، حساب سال و محاسبة خمس نيز نياز به مطالعة شما و مراجعه به رسالة مرجع تقليد دارد و باز در صورت نياز پرسش از علماء.

پس اگر پولي كه به شما مي رسد از طريق شرعي باشد و در صورت تعلّق خمس به آن، خمس آن را پرداخت كنيد، حلال است. البته مقداري احتياط هم در داد و ستد و تجارت با افراد مختلف در كتب اخلاق و احكام وارد شده است كه خوب است به آن توجه شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركة انفال / آيه 41مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.