-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7340)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1494)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1378)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(940)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(888)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(830)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(774)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(693)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41167 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امام حسين(ع) خانواده خود را به كربلا برد؟
اين كه امام حسين(ع) خانواده خود را همراه خويش بردند، داراي چندين نكته مهم است: الف) هدف اصلي خود از بيعت نكردن با يزيد و عدم سازش با حكومت او، اصلاح دين اسلام و اجراي امر به معروف و نهي از منكر بود و با بردن زنان و كودكان اين پيام را به بشريت در طول تاريخ رساندند كه غرضشان جنگ طلبي و خون ريزي نيست؛ بلكه تنها براي امر به معروف و نهي از منكر و هدايت نمودن مردم و جلوگيري از تحريف اسلام ناب محمدي(ص)، از بيعت با يزيد سر باز مي زنند. خطبه هاي متعدد و مشفقانه آن حضرت در روز عاشورا در مقابل سپاه دشمن نيز نشانگر اين مطلب است. ب ) همراه بردن چنان كارواني بيانگر اين مسأله بود كه امام حسين(ع) ترديدي در حقانيت خود و ضلالت يزيد نداشت؛ زيرا كسي كه زن و فرزند خويش و همه هستي خود در دنيا را به صحنه كارزار عقيده خود مي آورد، مسلماً هيچ گونه شكي در حق بودن اقدام خود ندارد. اين مطلب علاوه بر اين كه نوعي تبليغ نسبت به عقيده امام محسوب مي شد، روحيه دشمن را نيز تضعيف مي كرد و در دل هاي آنها نسبت به اقدامشان ايجاد ترديد مي كرد (مانند قضيه مباهله رسول خدا(ص) با نصاراي نجران). ج ) دشمن تبليغات وسيعي مي نمود كه طرف مقابل (سپاه امام حسين) مسلمان نيستند. امام حسين با به نمايش گذاشتن حجاب و نماز و اخلاق اسلامي، تبليغات آنها را خنثي مي كرد، به طوري كه مي ديدند حتي بچه هاي كوچك اين كاروان داراي حجاب هستند و نماز مي خوانند. د ) خانواده آن حضرت مهم ترين مبلغان و پيام رسانان قيام خونين ايشان بوده و وجود آنان براي اطلاع رساني تا پايتخت و كاخ يزيد اقدامي فوق العاده مؤثر و حكيمانه بوده است و بدون آن نهضت آن حضرت تحريف و خنثي مي شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.