-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3574)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1270)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1218)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(668)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(620)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(513)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41181 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا حضرت علي(ع) در زمان خود دشمنان زيادي داشته است؟
عوامل متعددي در اين دشمني ها مؤثر بوده است: 1- كشته شدن خويشان و نزديكان آنان توسط علي(ع) در جنگ هاي صدر اسلام تا قبل از فتح مكه كه در سالهاي آخر عمر پيامبر اكرم صورت گرفت. عده زيادي از كساني كه بعداً اسلام آوردند در اين جنگ ها در سپاه كفر و در مقابل مسلمانان مي جنگيدند در اين جنگ ها تعداد زيادي از كشته هاي كفار به دست شجاع ترين مرد سپاه مسلمين يعني علي(ع) به هلاكت رسيده بودند. طبيعي است كساني كه پدرشان، برادرشان يا عمو و عموزاده شان به دست علي(ع) كشته شده بودند هر چند بعداً مسلمان شدند امّا نسبت به كسي كه خويشان و عزيزانشان به دست او كشته شده بود بغض و تنفر داشتند زيرا يا به آن درجه اعلاي از ايمان و تسليم نرسيده بودند تا بتوانند اين عصبيّت ها را از وجود خود بر كنند و يا اساساً از ترس جان خود و حفظ منافع خود و بهره مندي از موقعيت رو به رشد مسلمانان با غلبه اسلام بر مناطق مختلف جزيرةالعرب به ظاهر اسلام آورده بودند. لذا در تاريخ مشاهده مي كنيم كه برخي از همين افراد با صراحت به همين نكته اشاره مي كنند وليد بن عقبه در روزهاي نخستين خلافت علي(ع) خطاب به حضرت مي گويد: «توبه همه ما آزار و مصيبت رسانده اي، پدرم در روز جنگ بدر به دست تو كشته شد، همچنانكه پدر سعيد بن عاص كه بزرگ قريش بود را در همان جنگ كشتي»، {V(شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 7، ص 38) V} فاطمه زهرا(س) دختر گرامي پيامبر اسلام نيز در خطبه اي كه در مسجد پيامبر پس از رحلت نبي اكرم ايراد فرمودند به همين نكته اشاره فرموده اند {Hو ما الذي نقمو من ابي الحسن؟ نقمو منه و الله نكير سيفه و قلة مبالاته بحتفه...H} چه باعث شد از علي(ع) كينه جوئي كنند؟ بخدا قسم از او كينه به دل گرفتند بخاطر اين كه شمشيرش - خويش و بيگانه، شجاع و غير شجاع - نمي شناخت و از كشته شدن خود باكي نداشت»، {V(معاني الاخبار شيخ صدوق، ص 355) V} ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد: «بغض عرب و به ويژه قريش نسبت به علي(ع) و جدا شدن آنان از وي، بخاطر اين بود كه در جنگ هاي صدر اسلام از او آسيب ديده بودند خون آنان را ريخته بود و لذا از او كينه به دل داشتند و اسلام آوردن آنان مانع از بقاء كينه در دلهايشان نمي شد. شما فرض كنيد جزو قوم كفار مي بوديد و يكي از مسلمين پسر يا برادر شما را در جنگ كشته و بعد شما مسلمان شده ايد آيا اين اسلام بغضي را كه شما نسبت به آن قاتل داشتيد از بين مي برد؟ هرگز! تازه اين وقتي است كه اسلام آوردن درست باشد، نه مانند اسلام آوردن بسياري از عرب ها كه برخي تقليدي بود و برخي از روي طمع و برخي به جهت خوف و ترس از شمشير و... بدانيد كه هر خوني كه رسول اكرم با شمشير علي(ع) و يا غير علي ريخت، بعد از وفات پيامبر عرب ها به حساب علي(ع) به تنهائي، ريختند چون در ميان اصحاب پيامبر كسي كه مستحق اين باشد كه آن خونها را به حساب او بريزند كسي جز علي(ع) نبود»، {V(شرح ابن ابي الحديد، ج 13، ص 300 - 299) V} 2- خلفاي قبل از امام علي(ع)، براي استحكام پايه هاي حكومت خود و تضعيف جايگاه علي(ع) و منزوي كردن او، سعي كردند ايشان را در ديدگان مردم تحقير كنند. اين سياست خلفا در تحقير امام در اين جمله ايشان كه در نفرين به قريش آمده، آشكار است: {Hفانّهم قطعوا رحمي و صغّروا عظيم منزلتي و اجمعوا علي منازعتي امراً هو لي...H} آنان پيوند خويشي مرا بريدند و رتبه و منزلت والاي مرا خرد كردند و در چيزي كه حق من بود با من به ستيز پرداختند»، {V(نهج البلاغه خطبه 172)V}. ابن ابي الحديد معتزلي از علماي اهل سنت مي گويد: «دو خليفه اول، منزلت علي را پائين آوردند و عظمت او را از بين برده، حرمت او را شكسته به طوري كه ميان مردم فراموش شد. بعدها نيز اكثر كسانيكه خصايص او را در زمان پيامبر(ص) مي شناختند مردند و كساني آمدند كه او را جز به عنوان يكي از مسلمين عادي نمي شناختند نهايت چيزي كه از افتخارات او وجود داشت اين بود كه پسر عموي رسول خدا و شوهر دختر او و پدر نواده اوست. غير از اينها همه چيز فراموش شد و از سوي قريش كينه اي عليه او صورت گرفت كه نسبت به هيچ كس وجود نداشت»، {V(نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج 9، ص 29 - 28)V}. كار را به جايي رساندند كه خليفه سوم عثمان به او مي گويد «اي علي تو از مروان بن حكم نزد من بهتر نيستي»، {V(مروج الذهب مسعودي، ج 2، ص 342) V} 3- عدالت علي(ع) الف) تقسيم بيت المال امام علي(ع) وقتي امر خلافت را به دست گرفتند، سعي كرد شيوه رسول اكرم(ص) را زنده كند از جمله تبعيضات ناروائي را كه در اركان حكومت و جامعه به ويژه در دوره عثمان نفوذ كرده بود از بين ببرد. لذا در همان روزهاي نخستين اعلام كرد كه روش من در تقسيم بيت المال، روش و سيره پيامبر است كه آن را به طور مساوي ميان عرب و عجم، سياه و سفيد، مهاجر و انصار و ديگران تقسيم خواهم كرد. فضل مهاجر و انصار بر ديگران، فضل و برتري معنوي است كه نزد خدا محفوظ خواهد ماند. امّا در اين دنيا هر كس دعوت خدا و رسول خدا را پذيرفته و مسلمان شده از تمامي حقوق بهره مند خواهد بود. همين امر مخالفت عده اي را كه در زمان عمر و عثمان به برتري بهره مندي از بيت المال خو گرفته بودند، بر انگيخت در نامه ابن عباس به امام حسن مجتبي هم آمده است «مردم از آن روي پدرت را ترك كردند و به سوي معاويه رفتند كه اموال را به تساوي ميانشان تقسيم مي كرد و آنان تحمل اين امر را نداشتند»، {V(شرح ابن ابي الحديد، ج 16، ص 23) V} ب) عدالت در نصب و عزل فرمانداران روش امام در نصب و عزل ها بر اساس شايسته سالاري بود، به همين جهت فرمانداران نالايقي را كه خلفاي قبل نصب كرده بودند، عزل نمود از جمله معاويه را كه از سوي عمر و عثمان والي شام شده بود. همچنين از نصب افراد نامداري كه آنان را شايسته چنين منصبي نمي ديد خودداري نمود. طلحه و زبير كه بلافاصله پس از بيعت با علي(ع) درخواست حكومت بصره و كوفه را نمودند. اما امام نپذيرفت، {V(انساب الاشراف بلاذري، ج 2، ص 218) V} اين مسأله در نهايت سر از دشمني آنان و فتنه جنگ جمل در آورد. در يك كلام عدالت علي(ع) در روش و سيره حكومت خود كه آن حضرت را واداشته بود به اصلاحات عظيمي دست بزند يكي از علل ديگر در مخالفت با ايشان به شمار مي رود. امام علي(ع) در نامه خود به مالك اشتر مي نويسد {Hفانّ هذا الدين كان اسيراً في ايدي الاشرار يُعمل فيه بالهوي و تُطلب به الدنيا...{M H}اين دين در دست اشرار اسير بوده بر طبق هوس و ميل خود عمل مي كردند و به نام دين، دنيا را براي خود طلب مي كردندM}»، {V(نهج البلاغه، نامه 53) V} در خاتمه به جاست به نكته اي كه شهيد مطهري در كتاب «جاذبه و دافعه علي(ع)» اشاره كرده است، اشاره كنيم كه انسانها از لحاظ جاذبه و دافعه چند دسته هستند: 1- افرادي كه نه جاذبه دارند نه دافعه. 2- افرادي كه جاذبه دارند ولي دافعه ندارند. 3- افرادي كه دافعه دارند ولي جاذبه ندارند. 4- افرادي كه هم جاذبه دارند و هم دافعه. كه اين دسته اخير خود چند گونه اند گاهي جاذبه و دافعه شان هر دو ضعيف است گاهي هر دو قوي و گاهي با تفاوت. و خود ضعف و قوت جاذبه و دافعه درجات و مراتبي دارد. انسانهايي كه داراي مسلك و عقيده اند و در آن راه تلاش مي كنند گروههائي را به سوي خود جذب و گروه هايي را دفع مي كنند: علي(ع) از اين دسته افراد است آن هم با جاذبه و دافعه اي بسيار قوي، دلهاي طالبان حق و حقيقت و شرف و فضيلت و انسانيت را به شدت شيفته و مجذوب خود مي كند لذا در عصر خودش و در طول تاريخ انسانهايي را مي بينيم كه سخت تحت تأثير جذبه نيرومند او هستند و بي اختيار جان خود را در راه علي فدا مي كنند. همچنين پاي بندي به اصول انسانيت و شرف و عدالت براي علي دشمناني به وجود آورده كه از نام او به خود مي پيچيدند. براي اطلاع از شواهد تاريخي و مطالعه در اين زمينه رجوع كنيد به كتاب جاذبه و دافعه علي(ع) شهيد مطهري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.