-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4119 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در خصوص اينكه دعا بخوانيم و دور تا دور و اطرافمان را فوت كنيم توضيح دهيد.در پاسخ به سؤال شما بايد گفت هر كدام از دعاهاي ماثوره منقول از ائمه و در خواص آيات قرآني و به طور كلي در ادعيه، آداب و شرايط ويژه اي وجود دارد كه تأثيرگذاري آن دعا وابسته به رعايت آنها است. بعضي از آداب دعا عمومي و همگاني است و در همه دعاها بايد رعايت شود. به عنوان مثال حضور قلب هنگام دعا يا داشتن طهارت ظاهري و باطني جزء شرايطي است كه در تأثيرگذاري دعا نقش دارند، بعضي از ادعيه نيز داراي شرايط و آداب خاصي مي باشند مثلاً بعضي بايد به عدد معيني و به صورت ويژه ذكر شوند تا دعا تحقق پيدا كرده و تأثير داشته باشد.

در رساله ذكر و ذاكر و مذكور از علامه حسن زاده آمليدام ظله آمده است : بايد، دستور اهتمام داشت چه در حفظ و مراعات صورت آن و چه در عدد آن، يعني هر چه دستورالعمل است به هر صورت و عدد بايد به همان طريق عمل شود و هيچ نحوه تخطّي و مداخله در آن روا نيست.

ما از اسرار بعضي از دستورالعملها و شرايط دعاهايي كه گفته مي شود، چيزي نمي دانيم مگر اينكه خود معصوم بيان فرموده باشد. بنابراين به همان نحوي كه دعا يا آيات را گفته اند بايد بخوانيم، البته احتمالاتي مي شود ذكر كرد ولي چون از معصوم نيست از گفتن آنها خودداري مي كنيم، بنابراين اگر دعايي خوانده مي شود و پس از گفتن ذكر به اطراف دميده مي شود(فوت مي شود) چنانچه نحوه انجام آن، حقيقتاً از معصوم صادر شده، بايد به همان نحو عمل شود تا منشأ اثر باشد.

پس آنچه شما فرموده ايد فقط خاصّ بعضي ادعيه است و بايد طبق دستوري كه از معصومين ( رسيده است عمل نمود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

* ذكر و ذاكر و مذكور، علامه حسن زاده آملي، فصل چهارم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.