-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3549)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1238)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1212)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(658)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(615)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(610)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(505)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41198 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعد از كشته شدن عثمان پيكرش سه روز بر جاي ماند و علي(ع) اقدام به خاك سپاري وي ننمود؟
ر اين باره گفتني است آن حضرت از كشته شدن عثمان در چنان موقعيتي به هيچ وجه راضي نبوده و به نحوه برخورد مردم با عثمان اشكال مي كرده است اين مسأله را به نفع دشمنان اسلام كه در رأس آنها معاويه و بني اميه بود مي دانست به همين دليل بااين عمل، قتل عثمان از نظر سياسي راضي نبود و به شكلي از عثمان در مقابل مهاجمان حمايت مي كرد كه شامل وادار كردن عثمان به توبه از كارهاي گذشته خويش و آرام كردن مردم مي باشد، {V(تاريخ سياسي اسلام ج 2/370)V}. باتوجه به كارهايي كه عثمان در دوران خلافتش انجام مي داد از جمله آزار وتبعيد بهترين صحابه پيامبر(ص) وروي كار آوردن آل مروان و بني اميه و كساني كه فاسق و مطرود پيامبر(ص) بودند و نحوه برخورد خليفه با بيت المال و با توجه به موضع مردمي كه عثمان را مفسد و واجب القتل مي دانستند دفن نكردن و نماز نخواندن امام علي(ع) برجنازه عثمان روشن است يعني او موقعيت ديني و اجتماعي خويش را از دست داده بود وامام نمي توانست بر جنازه چنين فردي نماز بخواند و اين كه جنازه عثمان سه روز يا دو روز در زمين باقي ماند علتش اين بود كه مردم نمي گذاشتد او را دفن كنند و حتي اجازه ندادند او را در قبرستان مسلمانان دفن كنند. {V(تاريخ طبرسي، ج 6 ص 2314 - 2315)V}. واين كه عده اي موفق شدند عثمان رادفن كنند باز كمك علي(ع) بود كه شورشيان را آرام كرد و آنان توانستند عثمان را دفن كنند در اين مورد طبري از ابي بشير عابدي نقل مي كند: «عثمان را سه روز انداخته بودند ودفن نمي كردند پس از آن حكيم بن جزام قرشي از بني اسد بن عبدالغري و جبيربن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف با علي(ع) درباره دفن وي سخن كردند و از او خواستند كه به كسان عثمان اجازه اين كار را بدهد حضرت علي چنين كرد و اجازه داد و چون خبر شايع شد با سنگ بر راه نشستند تني چند از كسانش جنازه را بياوردند و مي خواستند به يكي از باغهاي مدينه برند كه آن را حش كوكب مي ناميدند و يهوديان مردگان خويش را در آن جا دفن مي كردند و وقتي وي را ميان مردم آوردند تخت وي را سنگسار كردند و مي خواستند او را بيندازند و چون علي(ع) خبر يافت كس فرستاد و قسمشان داد كه دست از او بدارند و چنان كردند پس او را ببردند و در حش كوكب دفن كردند و چون معاويه بن ابي سفيان برمردم تسلط يافت بگفت تا باغ را خراب كردند و آن را به بقيع پيوست و بگفت تا كسان مردگان خويش را به دور قبر عثمان دفن كردند تا به قبور مسلمانان پيوست. در مورد نماز و دفن عثمان سيوطي در تاريخ خلفا نقل مي كند كه عثمان وصيت كرده بود كه زبير برايش نماز بخواند. {V(تاريخ خلفا، جلال الدين سيوطي ص 115)V}. از طرفي چه بسا بتوان عدم حضور امام در خاكسپاري جنازه عثمان را نشانه اعتراض آن حضرت به شيوه رفتاري عثمان و فاصله گرفتن وي از دستورهاي الهي و سنت نبوي دانست و چنان كه آن حضرت وي را خورنده بيت المال معرفي مي كند. {V(نهج البلاغه خطبه سوم، معروف به خطبه شقيقه)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.