-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3633)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1273)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1245)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1223)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(679)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(628)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(618)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(519)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(464)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا آتش زدن و بي احترامي عمر به حضرت زهرا(س) سند تاريخي دارد؟
صل برخورد عمربن خطاب با فاطمه(س) در تاريخ مضبوط و ثابت شده است. مورخان و محدثان شيعي و سني جريان را در كتابهايشان آورده اند از جمله منابع شيعي و سني زير، مسئله آتش زدن و بي احترامي به حضرت زهرا(س) به تفصيل نقل كرده اند: {Tالف) منبع شيعي: T} 1- امالي، شيخ صدوق، ص 99، انتشارات الاعلمي، چاپ بيروت. 2- شيخ ابومنصور احمدبن علي ابي طالب طبرسي، الاحتجاج،تصحيح شيخ ابراهيم بهادري و شيخ محمد هادي، انتشارات اسوه، ج 1، ص 109 و ج 2، ص 40). {Tب) منبع سني: T} 1- عبدالقاهر اسفرائيني، الفِرق بين الفِرق ص 147 و 148، بيروت، انتشارات دارالمعرفة. 2- محمد بن عبد الكريم شهرستاني، الملل و النحل، تحقيق محمد سيد گيلاني، ج 1 ص 57، انتشارات دارالمعرفه چاپ دوم. براي آگاهي بيش تر ر.ك، سيد مسعود آقايي، چشمه در بستر (تحليلي از زمان شناسي حضرت زهر(س)، انتشارات حضور. {Tمدارك شيعه: T} 1- كامل الزيارات، ابي القاسم جعفربن محمد بن جعفر بن موسي بن قولويه ، ص 332 2- بحارالانوار ، ج 28 ، ص 61 - ج 29، ص 192 - ج 30 ، ص 348 - ج 43 ، ص 170 3- الاختصاص،شيخ مفيد،ص 182 4- دلائل الامامة،طبري،ص 45 5- وفات الصديقة الزهراء(س) علامه مقدّم،ص 78 {Tمنابع اهل سنت: T} 1- الملل والنحل،الشهرستاني،ج 1، ص 57 2- مناقب آل ابيطالب،ابن شهر آشوب،ج 3 ، ص 358 (به نقل از «المعارف» ابن قتيبه) 3- الامامة والخلافة،مقاتل بن عطيه،ص 160 4- انساب الاشراف،بلاذري،ج 1 ، ص 586 5- العقد الفريد،ابن عبدربه،ج 4 ، ص 259 6- الوافي بالوفيات،ج 6 ، ص 17

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.