-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4125 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من يك كلام از شما شنيدم گفتيد خداي نكرده مگر خداوند كار و يا معصيتي انجام مي دهد؟ من كه تا به اين سن رسيده ام از آدم ها فهميده ام كه هر امري كه از سوي خداوند به جبرئيل مي دهند تا به موجودات برسند، همه اين امرها به صورت خوب و راهنمايي بهتر انسانها به انسان داده مي شود. آيا اين چنين حرفهايي درست است كه گفته شود؟اگر از تعبير خداي ناكرده چنين مطلبي فهميده شود كه شما به آن اشاره كرديد! قطعاً نادرست است، و قابل نسبت به خداوند تبارك و تعالي كه خير محض و خوبي و رحمت و مهرباني است نميباشد.و برداشت شما و احساستان كاملاً صحيح و منطقي است.

اما ممكن است از اين تعبير معناي ديگري نيز فهميده شود؛ نه اينكه نعوذبالله زشتي اي از خداوند سر بزند، بلكه زشتي ها به اعمال ما بندگان برميگردد و مواجه كردن ما با نتيجة اعمالمان، كه موجب هدايت و عبرت ماست به خداي مهربان بر مي گردد.

مثلاً وقتي شما پاي خود را بر اثر بي احتياطي و بيدقتي كج بگذاريد به زمين ميافتيد و آسيب ميبينيد. بي احتياطي و حواسپرتي به ما بر ميگردد و مواجه شدن با نتيجه اين عمل، كه به زمين افتادن است به خداوند بر ميگردد تا درست راه رفتن را به ما بياموزد.

پس تعبير خداي ناكرده مي تواند به اين معنا باشد كه نكند زشتي از ما سر بزند كه مواجه با سختي بازتاب عملمان بشويم. در اين معنا از خير و خوبيِ خداي مهربانتر از پدر و مادر، چيزي هم كم نمي شود.

و اينكه سؤال نموديد آيا گفتن چنين حرفهايي درست هست يا نه، با مقدمه اي كه در بالا آمد پاسخ مطلق نخواهد بود، بلكه بستگي دارد به اين كه در جمعي كه حضور داريم آيا از اين حرف معناي درستي ميفهمند يا نه. اگر معناي اول را بفهمند نبايد از اين تعبير استفاده كنيم و اگر معناي دوم كه معناي درست است را برداشت كنند بكارگيري آن براي بيان منظورمان مانعي ندارد.

به اميد موفقيّت شما دوست خوبم، منتظر سؤالات بعدي شما هستم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.