-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4132 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

استفاده كردن از اموال بيت المال مثلا اموال پايگاه بسيج در منزل شخصي مسئول پايگاه چه حكمي دارد؟اولاً: معيار در تشخيص حلال يا حرام بودن استفاده از بيتالمال به اينست كه اگر استفاده از بيتالمال در راه مصالح جامعه اسلامي و عموم مردم و در راه مصارف مشخص شده مطابق قوانين و مقرراتي كه بتصويب دستگاه عاليه قانونگذاري و هيئت دولت رسيده باشد و هيچگونه زيادهروي در آن نباشد، صورت گيرد، حلال است. و در غير اين صورت حرام ميباشد.

ثانياً: عزم جدّي نظام اسلامي هميشه بايد بر جلوگيري از تخلفات مالي كارگزاران حكومتي و جلوگيري از حيف و ميل بيتالمال بوده و با متخلفان به شدّت برخورد شود. و اگر در مواردي ديده ميشود از اموال دولتي در راه مصارف شخصي استفاده ميشود به عوامل متعددي از جمله وجود مشكلاتي در اعمال نظارت قوي بر رفتار كارگزاران حكومتي در ارتباط با بيتالمال توسط دستگاههاي مربوطه و عامل ديگر ضعف ايماني، دنيازدگي و عدم تقواي لازم در بعضي از مديران دولتي ميباشد. ولي در هر صورت مواردي كه ثابت شود كه مصرف اموال عمومي غيرقانوني بوده، از راههاي قانوني با متخلفان برخورد ميشود.

ثالثاً: در دين مقدس اسلام يكسري احكام متغير داريم كه تحول و تغيير در اوضاع و احوال و شرايط زمان و مكان باعث تغيّر در حكم ميشود. و يكسري احكام ثابت كه حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه كه تغييربردار نميباشند. مسأله استفاده از بيتالمال هم از قبيل قسم دوم ميباشد كه هرگونه برداشت شخصي و حيف و ميل آن و مصرف غيرقانوني آن چه در زمان پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) و چه در زمان ما حرام بوده و ميباشد. هر چند با توجه به تغييراتي كه در عرصه زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي پيش آمده محل و جايگاه مصرف بيتالمال نيز متنوع و گسترده شده است. ولي معيار ثابت براي حليت مصرف بيتالمال، حوزه عمومي جامعه بر اساس مصالح و قوانين حاكم ميباشد. بلي، آنچه متغير است مصاديق اسراف ميباشد.

آيا بردن اموال بيت المال به خانه يا جاي ديگر مثل خوابگاه جايز است؟

تصرف در اموال دولتي و بيتالمال بدون اجازه مسوولان جايز نيست و موجب ضمان است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.