-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(664)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41321 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اولين مراسم حج (عمره) پيامبر به چه صورتي اقامه گرديد؟
مسلمانان در سال هفتم هجرت, يك سال پس ازامضاء صلح ((حديبيه)), و پس از هفت سال دوري از وطن وارد مكه شدند. پيامبر در حالي كه بر شتر مخصوص خود سوار بود, با دو هزار نفر كه دور او را احاطه كرده, و صداي ((لَبَّيك اللَّهُمَّ لَبَّيك)) آنها در سرتاسر شهر طنين انداز بود؛ وارد مكه شد. پيامبر روي همان شتري كه قرار داشت, خانه خدا را طواف كرد. و دعاي ذيل را يك صدا تلاوت ميكردند
((لا اله الا الله وحده وحده, صدق وعده, نصرعبده و اعز جنده و هزم الاحزاب وحده)) يعني خدائي جز اونيست, يگانه و بي همتا است. به وعده خود عمل نمود (وعده داده بود كه بزودي خانه خدا را زيارت مينمائيد) بنده خود را ياري نمود. سپاه توحيد را گراميساخت. حزبهاي كفر و شرك را به تنهائي در هم شكست.
آن روز تمام مراكز زيارت و محل اعمال عمره از مسجد و كعبه و صفا و مروه, در اختيار مسلمانان بود.
موقع ظهر شد, پيامبر و مسلمانان بايد فريضه الهي را در مسجد با حالت دستجمعي انجام دهند. ((بلال حبشي)) به فرمان پيامبر, بالاي كعبه رفت, دستها را بر گوشهاي خود نهاد, اذان را با آهنگ مخصوص خود را اداء نمود. پيامبر, ميان دو كوه ((صفا)) و ((مروه)) مشغول سعي گرديد. و درقسمتي از سعي خود, ((هروله)) نمود و مسلمانان نيز از وي پيروي نمودند. پس از فراغ از ((سعي)), شتران را سر بريدند و با كوتاه كردن موي سر از حالت احرام در آمدند.
پيامبر دستور داد كه مسلمانان نيمه روز سوم, از مكه بيرون آيند, و براي بعد از ظهر كسي در آنجا نماند. فقط ((ابورافع)) غلام خود را مأمور نمود, كه در آنجا توقف كند و هنگام غروب همسر پيامبر را همراه بياورد.
168----------------------------------------------------

فروغ ابديت- ج2
آيت الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.