-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(664)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41326 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

پيامب اسلام در مد عمر مبارك خود چند بار حج عمره و تمتع انجام داد؟

متأسفانه به رغم آن كه پيامبر اسلام ميان همگان، به ويژه مسلمانان جايگاه بس بلند دارد، ولي بخش هايي از زندگاني حضرت ابهام دارد، يكي از بخشهاي زندگاني حضرت انجام فريضه حج تمتع و عمره است، در تاريخ زندگي پيامبر(ص) دقيقا روشن نيست كه حضرت قبل و بعد از بعثت تا زمان هجرت چند حج عمره و تمتع انجام دارد، ولي آن چه مشهور است و مورخان و سيره نگاران به آن پرداختهاند، اين است كه حضرت بعد از هجرت يك عمره انجام داده است (1) كه از آن به عنوان عمره القضاء ياد ميشود.(2) و يك حج تمتع انجام داده كه به عنوان حجه الوداع مشهور است.(3)

در سال ششم هجري پيامبر(ص) با پانصد هزا رتن از ياران خود به قصد زيارت خانه خدا عازم مكه شد، ولي در آن سال به علت ممانعت كنار اين كار صورت نگرفت و حضرت با آنها به اين صورت صلح نمود كه اين سال به مدينه بر گردند و سال ديگر به مكه آيند و سه روز مشركان شهر مكه را تخليه كنند، تا در سال ديگر آينده اعما عمره را انجام دهند كه به صلح حديبه معروف شد.(4)

در هفتم ذي القعده پيامبر اسلام اعلام نمود، كساني كه در سال گذشته موفق به انجام عمره نشدهاند، ميتوانند به عمره بروند؛ از اين رو دو هزار نفر از مسلمانان عازم مكه شدند و عمره را انجام دادند.(5)

پيامبر در يازدهمين ماه اسلامي(ذوالقعده دهم هجرت) دستور داد كه رد شهر مدينه و ميان قبايل اعلان كنند كه پيامب امسال عازم زيارت خانه خدا است. اين اطلاعيه، شوق و علاقه فراواني را در دل گروه عظيمي از مسلمانان بر انگيخت و به دنبال آن هزاران نفر در اطلاف مدينه خيمه زدند و همگي در انتظار حركت پيامبر بودند(6) پيامبر اسلام(ص) با تعداد زيادي از مسلمانان عازم مكه شد و فريضه حج را انجام دادند.

پي نوشتها:

1 - سيره ابن هشام، ج 4، ص 17؛ فروغ ابديت، ج 2، ص 281 - 286.

2 - فروغ ابدين، ص 257.

3 - همان، ص 457 - 465؛ معارف و معاريف، ج 4، ص 398.

4 - لغت نامه دهخدا، ج 6، ص 7729 - 7730؛ فروغ ابديت؛ از ص 183 به بعد.

5 - مصطفي دشتي، معارف و معاريف، ج 7، ص 526؛ فروغ ابديت، ج 2، ص 458.

6 - فروغ ابديت، ج 2، ص 457؛ سيره حلبي، ج 3، ص 289.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.