-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3685)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1275)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1249)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1226)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(770)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(686)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(635)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(621)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(522)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(465)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41367 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه ؟! آيا دليل يا روايتي بر صدق اين گفتار وجوددارد؟

اين جمله صحت ندارد, زيرا به حس و شهود مي بينيم بسياري از اشرار و فاسقان نيز جوان مرگ مي گردند. امام زمان 7بيش از هزار و يكصد و شصت سال حيات دارد و حضرت خضر7قبل از حضرت موسي 7به دنيا آمد و هم چنان زنده و در خدمت امام زمان 7است . حضرت عيسي 7به تصريح قرآن نمرده ,بلكه زنده است و هنگام ظهور امام قائم 7از اصحاب و انصار حضرت مي گردد. جابربن عبداللّه انصاري , صحابه ءخاص پيامبر6و اولين زائر قبر اباعبداللّه الحسين 7 تا زمان امام پنجم 7زنده بود. حضرت نوح نبي 7بيش از دو هزار سال عمر كرد و... مضافاً در روايات اهل بيت : آمده است : هر كس وجودش براي مردم سود بيش تري داشته باشد, خدا عمرش را زياد مي كند. البته مقصود عمر طبيعي است , ولي تصادف ها و بيماري هاي غير قابل علاج ,به سراغ همه خواهد رفت گرچه شهادت مايهء افتخارات و ائمهء ما شهيد شده اند.

به يك نكتهء مهم بايد توجه نمود: گناه و طاعت خدا, توبه و پرده دري , عدل و ظلم , نيكوكاري و بدكاري , دعا ونفرين و امثال آن از اموري مي باشند كه در سرنوشت بشر از نظر كوتاهي و بلندي عمر و سلامت و روزي و رزق مؤثرمي باشند. امام صادق 7فرمود: شمار كساني كه به واسطهء گناهان مي ميرند, از كساني كه به واسطهء سرآمدن عمرمي ميرند, بيش تر است و تعداد كساني كه به سبب نيكوكاري , عمر و زندگي دراز مي كنند, از كساني كه با عمر طبيعي خود زندگي مي كنند, افزون است >.(1)

اگر مؤمن بهداشت را رعايت نكند و بيش از حد بخورد و پياده روي و ورزش نكند و در يك جا بنشيند و بيش ازحد جوش و خروش داشته باشد, زودتر از معمول مي ميرد.

(پـاورقي 1.مرتضي مطهري , مجموعه آثار, ج 1 ص 406مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.