-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4145 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم كه بچه هايمان نماز خوان شوند؟ و حرف ما را گوش كنند؟روان شناسان معتقدند طبيعت انسان هشيار و بيدار است و به خوبي مي فهمند و درك مي كنند. در آزمايش يك كودكي را از خورن يك ماده غذايي مدتها محروم نگه داشته بودند. وقتي همه نوع مواد غذايي را در اختيارش قرار دادند غذايي را انتخاب كرد كه مدتها مورد استفاده قرار نداده بود.

كودك در درون و فطرت خويش حس مذهبي دارد. انسان بصورت فطري گرايش به پرستش و عبادت دارد. و زماني كه اين حس مذهبي در كودك بيدار مي شود احتياج به تحريك ندارد و همانند مسايل جنسي اگربا تحريكات خارجي غريزه نوجوان تحريك شود موجب خسران و زياده روي هاي جبران ناپذير مي شود. در مورد حس مذهبي نيز چنين است و والدين نبايد تلاش كنند قبل از آن زمان با عوامل بيروني حس مذهبي را پيدا كنند.

پيامبر اسلام (ص) فرمودند: هر كودكي بر اساس فطرت الهي متولد مي شود و والدين آنها را به دين و آيين خود در مي آورند. يعني بيش از بيداري حس مذهبي، با تحميل هاي خارجي او را به دين خود در مي آورند.

بدون ترديد شفاف ترين دوره زندگي انسان دوره كودكي است و روشن است كه اگر پدران و مادران رسالت انساني و الهي خود را در محيط خانه انجام دهند؛ همه رفتارها و كردارهايي كه توسط آنها در محيط خانه ظهور و بروز مي كند، اعم از اعمال انساني يا اعمال عبادي، همه در عين كمال و زيبايي بوده، كودك كمال پرست جذب آن رفتارها خواهد شد.

چهره خندان و با نشاط پدر، چهره زيباي مادر فداكار، صفا و صميميتي كه بين زوجين حكم فرماست. وحدت و انسجامي كه بين زن و شوهر وجود دارد و احترام و تكريمي كه بين آنها وجود دارد و ابراز مي شود، همه و همه اموري طبيعي، نشاط انگيز و دلنشين است و سرشت شفاف كودك آنها را پذيرا خواهد بود.

كودك با سرشت پاك خود اول در محيط زيباي خانواده، با پاكي و طهارت و عبادت به خوبي آشنا مي شود كودك با ديدن همه لطف و صفا، راز و نياز عاشقانه پدر و مادر و خضوع سجود پدر و مادر را در محيط خانواده لمس كرده، در پرتو اين همه كمال و جمال طبيعي در محيط گرم خانواده، حس مذهبي و زيبا پرستي او تحت تأثير قرار مي گيرد.

بنابراين گام اول اين است كه در محيط خانواده اعمالو رفتار ما، در بعد عبادي جلوه زيباي پرستش را بروز دهد گام دومجامعه و محيط است مثل مدرسه و جامعه هر قدر افراد جامعه (همكلاسي و همبازي و ...) از پاكي ها و عبادتها دور باشند كودك ما نيز تحت تأثير رفتار آنها قرار خواهد گرفت. تقارن كودك با طبيعت زيبا و پاك و روحيه مذهبي و زيبا پرستي همسالان و همكلاسي ها روحيه پرستش او را تقويت خواهد كرد.

همين طور بردن كودك به مساجد و مجالس عزاداري و شنيدن صداي قرآن و ديدن نماز جماعت خواندن بزرگترها و مشاهده زمزمه هاي عاشقانه انسانها در تلطيف روح كودكان اثر خواهد داشت. بگوييم در خانه، مدرسه و جامعه رفتاري درست و منطقي و الهي داشته باشيم تا كودكانمان درس عملي بگيرند و تنها به نصيحت و اندرز بدون عمل اكتفا نكنيم.منابع و مآخذ:

1ـ بحار الانوار، ماده فطرت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.