-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1213)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(664)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41485 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت داود((عليه السلام)) چه اشتباهي كرده بود كه دو فرشته جهت فهماندن اشتباهش بر او نازل شدند؟
شيخ صدوق از اباصلت هروي حديثي نقل كرده كه به اختصار از اين قرار است: امام هشتم از علي بن محمد بن جهم پرسيد: «مردم درباره داود((عليه السلام)) چه مي گويند؟». چون علي بن محمد بن جهم، داستان مجسم شدن شيطان به صورت پرنده سفيد و زيبا در برابر داود و قطع شدن نماز وي و نظر كردن او بر بدن همسر اوريا و فرستادن اوريا به منطقه اي از مناطق جنگ به اين مرگ او ازدواج حضرت داود با زن وي، پس از كشته شدن اوريا در جنگ براي آن حضرت بيان كرد، امام هشتم((عليه السلام)) دست بر پيشاني خود زد و فرمود: «انااللّه و اناالله راجعون» شما به پيغمبري از پيغمبران الهي چنين نسبت مي دهيد كه به خاطر تعقيب يك پرنده نماز خود را قطع كرد و نماز را اين همه سبك شمرد و سپس نسبت فحشاء و به دنبال آن نسبت قتل به وي مي دهيد؟
علي بن محمد عرض كرد: اي فرزند رسول خدا پس خطاي داود((عليه السلام)) چه بود؟
امام ((عليه السلام))فرمود: واي بر تو، همانا داود پيش خود خيال كرد كه خداوند كسي را از وي داناتر نيافريده; خداي عزوجل دو تن از فرشتگان را پيش او فرستاد تا از بالاي محراب نزد او روند و شكايت خود را به آن صورتي كه در قرآن آمده، پيش او مطرح كنند تا داود((عليه السلام)) عجولانه و بدون بي تأمل بدون آنكه از مدعي بينه و گواه طلب كند، عليه مدعي حكم كرد. و خطاي داود همين خطاي در قضاوت و حكم بود نه آنچه شما پنداشته ايد. مگر نشنيده اي كه خداوند در ادامه فرمود: «اي داود و ما تو را در اين سرزمين خليفه قرار داديم; پس ميان مردم بحق حكومت كن».
علي بن محمد عرض كرد: «پس داستان داود((عليه السلام)) با ارويا چگونه است؟»

ـ3ـ
امام((عليه السلام)) فرمود: «در زمان داود((عليه السلام)) رسم اين بود كه چون زني شوهرش از دنيا مي رفت يا كشته مي شد ديگر براي هميشه بيوه مي ماند. نخستين كسي كه خداوند اين كار را بر وي مباح كرد داود((عليه السلام))بود، كه چون اوريا كشته شد وعده همسرش تمام شد آن زن را به همسري خود درآورد(1).

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - عيون الاخبار الرضا((عليه السلام))، صص 107 و 108 به نقل از بحارالانوار، ج 14، ص 23.

ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.