-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4155 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من با همه فاميل هايم قطع رابطه كرده ام چون فكر مي كنم مال همه آنها شبهدار است چون اصلا رعايت نميكنند من آدم بدي هستم ؟در مورد قسمت اول سؤال شما بايستي گفت ارتباط با خويشاوندان مورد تأكيد شديد قرآن كريم و ائمه طاهرين (ع) ميباشد به گونهاي كه امام سجاد (ع) در مورد ثواب صله رحم ميفرمايند : كسي كه براي صلة رحم به جان و مال به طرف رحم خود حركت كند خداوند اجر يكصد شهيد در نامه اعمالش مينويسد و به هر قدمي كه بر ميدارد چهل هزار حسنه براي ا وست و چهل هزار گناه ا زاو محو شده و چهل هزار درجه برايش بلند ميشود و مثل اينست كه يكصد سال بندگي خدا كرده1 .

و در مذمت قطع ارتباط با فاميل پيامبر (ص) ميفرمايند : قاطع رحم داخل بهشت نميشود2

ولكن به اين دليل كه مسائل اخلاقي را رعايت نميكنند دليل بر حرام بودن مال آنها يا به تعبيري شبهه ناك بودن آن نميشود . بلكه در صورتي ميتوان از اموال ايشان مصرف نكر دكه يا براي شما بطور قطع يقين حاصل شودكه اين افراد درآمدشان از راه حرام است يا اينكه خودشان به صراحت اقرار به كسب حرامشان نمايند . و در هيچ صورتي وظيفه مسلمان تفحص و بررسي از مسائل مالي ديگران واجب نيست و بنا نيست اين فكر سبب قطع ارتباط شما شود . و مطلب اينست كه ارتباط با خويشاوندان تنها به رفتن به منزل ايشان و غذا خوردن و آشاميدن نيست . بلكه احوالشان را جوياشدن ، اگر كاري داشتند كه به دست شما انجام ميگيرد دريغ نكردن و نهايتاً ارتباط به گونهاي باشد كه در عرف بگويند شما با ايشان در ارتباط هستيد اين كمترين مراتب انجام اين واجب الهي است .

پس نتيجه ميگيريم كه قطع رابطه با خويشاوندان به هيچ وجه جايز نيست و اينگونه از تصورات كه بر پايه عدم آگاهي ما است نبايد مانع از ارتباط با خويشان و نزديكان گردد .

چه بسا در اثر روابط شما تحول و اصلاحي در رفتار و گفتار آنها ايجاد شودكه اين خود ثواب زيادي دارد و نيز ممكن است در اثر قطع رابطه شما با آنها روز به روز وضعيت اخلاقي آنها بدتر شود و افراد نوجوان و جوان فاميل نيزراه و رسم آنان را در پيش گيرند و اين گناه بي تفاوتي در پرونده اعمال شما ثبت شود .

پس خيلي مناسب است كه شما با فاميل خود رابطه داشته باشيد ولي در حدي كه اخلاق بد آنها به شما سرايت نكند و در عوض اخلاق خوب شما موجب اصلاح آنان گردد .

اميدوارم در انجام آگاهانه امور دينتان موفق باشيد .

منابع و مآخذ :

1 ـ گناهان كبيره شهيد دستغيب ج 1 ، ص 147 به نقل از نجارالانوار

2 ـ گناهان كبيره شهيد دستغيب ج 1 ، ص 142 به نقل از مستدرك

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.