-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4156 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چه كنيم تا مساجد ما به رسالت مساجد زمان رسول ا...( نزديك شود صرفاً گفتمان ديني نه، بلكه جنبههاي مصداقي و تطبيق اجتماعي، بومي و محلي؟اما اينكه چه كنيم تا مساجد به رسالت مساجد زمان رسول ا...( نزديك شود ؟ اين است ابتدا بايد سيره وبرخورد رسول خدا(درباره مسجد را دقيقاً مطالعه كنيم، و اينكهپيامبر اكرم( چه اقدامات و كارهايي را در مسجد انجام ميدادند. يعني اينكه از مسجد براي چه كارهايي استفاده مي كردند. از مجموع روايات و سنت پيامبر( اين بدست ميآيد كه ايشان مسجد را مركز عبادت خدا، برقراري نماز، دعاها و مركز سازماندهي نيروها براي دفاع از كيان اسلام و جنگ با كفار و محيط و مكان آموختن علم و دانش و مركز اجتماع مردم در مراسمات ديني مثل عيد فطر، نماز جمعه و ... قرار داده بودند. و همانطور كه فهميده مي شود؛ بايد مسجد از مكاني كه فقط براي نماز و مجالس ختم اموات است خارج شود و در آن كلاسهاي علمي و فرهنگي برگزار شود، البته بايد توجه داشت كه بايد حرمت مسجد حفظ شود.

مثلاً چه اشكالي دارد مراسم ازدواج يعني عقد زن و مرد در مسجد برگزار شود و زندگي خود را از مسجد آغاز كنند و بايد همانند عصر پيامبر( مسجد مركز تمام فعاليتهاي اجتماعي و سياسي باشند. در اين صورت است كه مساجد ما رسالت خودشان را به خوبي ايفا مي كنند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.