-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1481)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(871)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(823)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(756)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(697)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ سؤال اينجانب در مورد قبول خلافت يا وليعهدي مأمون از طرف امام رضا (ع)بود، در پاسخ سؤال خود در جاهاي ديگر چنين پاسخ شنيده ام كه مأمون اگر با پاسخ منفي امام رضا(ع) روبه رو مي شد وي را به شهادت مي رساند، به نظر اينجانب شهادت بدين صورت خيلي بهتر از شهادت در كاخ ظلم و ستم بوده است لطفا دراين خصوص توضيحاتي بيان فرماييد. ؟
بايد توجه داشت كه در ارزيابي اين موضعگيري تاريخي بايد جانب احساسات و عواطف را كنار گذاشته و نگاه عميق و همه جانبه و عقلاني بدان افكند. اگرچه از سيره پيشوايان روحيه مقابله با ستم و مبارزه تا سرحد شهادت را سراغ داريم و نمونه بارز آن را در واقعه كربلا شاهديم ولي اين همة قصه را تشكيل نمي دهد. آنچه براي پيشوايان ما اصل و عمده بود حفظ و صيانت از اسلام به بهترين شكل و با بكارگيري بيشترين ظرفيتهاي سياسي و اجتماعي موجود بود، شرايط زماني هم نوع موضعگيريها را دگرگون مي ساخت. بر اين اساس در زمان امام حسين(ع) قيام و مبارزه و شهادت بهترين راه حل براي حفظ كيان اسلام بود و اين هدف در زمان امام صادق(ع) با دست زدن به ابتكار نهضت علمي، فقهي، فرهنگي تحقق مي يافت و در زمان امام رضا (ع) با قول ولايتعهدي و حضور در مركز حكومت و استفاده از كليه ابزارها و امكانات و ظرفيتهاي موجود براي گسترش فرهنگ مترقي اهل بيت پيامبر عينيت مي گرفت. لازم به ذكر است كه نوع برخورد مأمون و شخصيت خاص و ويژه او هم شرايط استثنايي را براي امام بوجود آورد كه ايشان بتواند علوم و معارف آل محمد را در وسيعترين گستره در آن زمان منتشر كند و از همين رو عالم آل محمد لقب گرفت، به هر حال بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده سيره كريمه امام رضا(ع) خود گواه است بر اين كه مواجهه با صاحبان تاج و تخت همواره به يك صورت انجام نمي شود بلكه با توجه به خصوصيتهاي هر مورد مي تواند تفاوت كند و ترديد نكنيد كه پيشوايان ما در تمام اقدامها و حركات و قيام قصورشان براي ما اسوه و الگو مي باشند و عقيده به عصمت ايشان اين معنا را اثبات مي كند كه تمام مواضع آنان در زمان خود برترين موضع و نتيجه بخش ترين موضع بوده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.