-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1489)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(936)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41683 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

چگونه شد كه مهاجرين بر انصار چيره شدند و امر را به ابوبكر واگذار نمودند ؟
عوامل گوناگوني باعث شكست انصار و پيروزي مهاجرين شد . از جـمله اينكه انصار دوقبيله بزرگ بودند كه بر سر رياست از دوران جاهليت , نزاع داشتند و تنها روزهـائي كـه رسـول خدا در ميان آنان بود و به خاطر وجود مقدسش اين شعله خاموش شده بود واكـنـون كـه مـي ديـدنـد رسـول خـدا از دنـيـا رفـتـه و قومش مي خواهند خلافت را از صاحب شـرعـيـش بـگـيرند ; پس قبيله اوس به هيجان آمدند و رئيسشان سعد بن عباده را براي خلافت ,كـانـديد كردند ولي بشير بن سعد كه رئيس قبيله خزرج بود , نسبت به پسر عمويش رشك برد و يقين كرد كه با وجود سعد بن عباده , او به خلافت نمي رسد , لذا پيمان انصاررا شكست و همراه با مهاجرين شد و نقش خير خواه امين را ايفا كرد از آن سوي , ابوبكر تكبرها و نخوت هاي جاهليت را در ميانشان برانگيخت و با تكيه بر نقطه ضعف آنها گفت : اگر اين امر را به اوس واگذار كنيم , خـزرج نـمـي پـذيـرد و اگـر به خزرج واگذار كنيم , اوس نمي پذيرد 000 وانگهي آنان راتطميع كرد به اينكه حكومت را با آنان تقسيم مي كند و گفت : ما اميرانيم و شماوزيران و هرگز در احكاممان , به شما ستم نمي كنيم . وانـگـهـي بـا يك زرنگي و ذكاوت مخصوصي , نقش خيرخواه را بازي كرد و خود را ازميدان - به صورت ظاهر - بيرون كشيد و اظهار كرد كه در خلافت هيچ طمعي ندارد وگفت : هر يك از اين دو نفر را كه مي خواهيد برگزينيد : عمر بن خطاب و ابوعبيده عامر بن جراح . نقشه خيلي با دقت پيش مي رفت و به پيروزي نزديك مي شد . نـاگـهـان عـمـر و ابـوعـبيده با هم گفتند : سزاوار نيست ما بر تو پيشي بگيريم چرا كه تو اولين مسلماني و تويار غاري پس دستت را بياور تا با تو بيعت كنيم . پس ابوبكر دستش را جلو برد وپيش از همه بشير بن سعد , رهبر خزرج بيعت كرد و دنبال او , بقيه - بجز سعد بن عباده - هم بيعت كردند . (1)

از آگاهان بپرسيد - ج 2 / ترجمه سيد محمد جواد مهري
تيجاني تونسي - محمد 1 - انساب الاشراف - ج 1 - ص 580 , تاريخ طبري - ج 2 - 218 .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.