-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7323)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1366)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(702)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41836 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ديدگاه مورخان درباره داستان اصحاب كهف چيست؟

به گفته مورخان اروپائي اين حادثه ميان سالهاي 49 تا 251 ميلادي روي داده است، اين مورخان مدت خواب آنها را 157 سال ميدانند، و آنها را به عنوان «هفت تن خفتگان افسوس» مي​شناسند در حالي كه در ميان ما به عنوان «اصحاب كهف» شناخته مي​شوند.

اكنون ببينم «افسوس» كجاست و نخستين دانشمنداني كه در زمينه داستان اين خفتگان، كتاب نوشته​اند چه كساني، و در چه قرني بوده​اند

«افسوس» يا «افسس» (به ضم الف و سين) يكي از شهرهاي آسياي صغير (تركيه كنوني كه قسمتي از روم شرقي قديم است) بوده و در نزديكي رود كاستر در حدود 40 مايلي جنوب شرقي «ازمير» قرار داشته كه پايتخت پادشاه «الوني» محسوب مي​شده است.

«افسوس» بخاطر معبد معروف و بتخانه «ارطاميس» كه از عجائب هفتگانه جهان بوده نيز معروفيت جهاني دارد.

مي​گويند داستان اصحاب كهف براي نخستين بار در قرن پنجم ميلادي به وسيله يكي از دانشمندان مسيحي بنام «ژاك» كه خليفه كليساي سوريه بود در رساله​اي كه به زبان سرياني نوشته است تشريح گرديد، سپس شخص ديگري به نام «گوگويوس» آن رساله را به لاتيني ترجمه نمود و نام «جلال شهداء» را بر آن گذاشت و اين خود ميرساند كه اين حادثه يكي دو قرن پيش از ظهور اسلام در ميان مسيحيان شهرت داشته، و مورد توجه محافل كليسائي بوده است. البته پاره​اي از مشخصات آن ـ از جمله مقدار مدت خواب آنها ـ با آنچه در منابع اسلامي آمده تفاوت دارد زيرا قرآن صريحاً مدت خواب آنها را 309 سال ذكر كرده است.

از طرفي طبق نقل «ياقوت حموي» در كتاب «معجم البلدان» و «ابن خرداد به» در كتاب «المسالك و الممالك» و «ابوريحان بيروني» در كتاب «الاثار الباقيه» جمعي از جهانگردان قديم در شهر «آبس» غاري يافته​اند كه در آن چندين جسد خشك شده وجود داشته است، و احتمال مي​دهند كه اين موضوع مربوط به همين داستان باشد.

از لحن آيات قرآن در سوره كهف و شأن نزولهائي كه در اين زمينه در منابع اسلامي مزبور وارد شده، استفاده مي​شود كه حادثه مزبور در ميان دانشمندان يهود نيز بعنوان يك حادثه تاريخي مشهور بوده است.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.