-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7326)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1490)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1376)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1375)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(879)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(765)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(673)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41841 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قوم سبأ چه كساني بودند و چرا و چگونه نابود شدند؟

قوم سبأ جمعيتي بودند كه در جنوب جزيره عربستان مي​زيستند، داراي حكومتي عالي و تمدني درخشان بودند.

خاك يمن گسترده و حاصلخيز بود، اما علي​رغم اين آمادگي، چون رودخانه مهمي نداشت از آن بهره​برداري نمي​شد، بارانهاي سيلابي در كوهستانها مي​باريد، و آبهاي آن در دشتها به هدر مي​رفت، مردم باهوش اين سرزمين به فكر استفاده از اين آبها افتادند، و سدهاي زيادي در نقاط حساس ساختند كه از همه مهمتر و پرآب​تر سد «مأرب» بود. مأرب (بر وزن مغرب) شهري بود كه در انتهاي يكي از اين دره​ها قرار داشت، و سيل​هاي عظيم كوههاي «صراة» از كنار آن مي​گذشت، در دهانه اين دره و دامنه دو كوه «بلق» سد عظيم و نيرومندي بنا كردند، و مجاري مختلف آب در آن ايجاد كرده بودند، به قدري ذخيره آب پشت سد زياد شد كه با استفاده از آن توانستند باغ​هاي بسيار زيبا، و كشتزارهاي پر بركت در دو طرف مسير رودخانه​اي كه به سد منتهي مي​شد ايجاد كنند.

قريه​هاي آباد اين سرزمين تقريباً به هم متصل بود، و سايه​هاي گسترده درختان دست به دست هم داده بود، آنقدر ميوه​هاي فراوان بر شاخسار آن ظاهر شده بود كه مي​گويند هرگاه كسي سبدي روي سر مي​گذاشت و از زير آنها مي​گذشت پشت سر هم ميوه در آن مي​افتاد و در مدت كوتاهي پر مي​شد.

وفور نعمت آميخته با امنيت، محيطي بسيار مرفه براي زندگي پاك آماده ساخته بود، محيطي مهيا براي اطاعت پروردگار، و تكامل در جنبه​هاي معنوي.

اما آنها قدر اين همه نعمت را ندانستند، خدا را به دست فراموشي سپردند، و به كفران نعمت مشغول شدند، به فخرفروشي پرداختند، و به اختلافات طبقاتي دامن زدند. موشهاي صحرائي دور از چشم مردم مغرور و مست به ديواره اين سد خاكي روي آوردند، و آن را از درون سست كردند، ناگهان باران شديد باريد و سيلاب عظيمي حركت كرد، ديواره​هاي سد كه قادر به تحمل فشار سيلاب نبود يكمرتبه در هم شكست، و آبهاي بسيار زيادي كه پشت سد متراكم بود ناگهان بيرون ريخت، و تمام آباديها، باغها، كشتزارها و زراعتها، و چهارپايان راه تباه كرد، و قصرها و خانه​هاي مجلل و زيبا را يكباره ويران نمود، و آن سرزمين آباد را به صحرائي خشك و بي آب و علف مبدل ساخت، و از آن همه باغهاي خرم و اشجار بارور تنها چند درخت تلخ «اراك» و «شورگز» و اندكي درختان «سدر» بجاي ماند، مرغان غزلخوان از آنجا كوچ كردند و بومها و زاغان جاي آنها را گرفتند.
قصه هاي قرآن

حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.