-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7322)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1481)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1368)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1364)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(929)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(871)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(823)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(756)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(697)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(653)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41905 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعضي از مورخان و محدثان، همسران متعددّي به امام مجتبي نسبت داده و نوشته‎اند كه پس ازمدتي آنها را طلاق مي‎داد و به جاي آنان زنان ديگري اختيار مي‎نمود، آيا اين موضوع صحت دارد؟

پيشواي دوم، در پاكترين و برجسته‎ترين خاندان چشم به جهان گشود و تحت تربيت و پرورش امير مؤمنان(ع) و فاطمة زهرا(ع) بزرگ شد.

حضرت مجتبي(ع) از جهات مختلف شخصيّتي برجسته و صفاتي ممتاز داشت. او يك مرد الهي بود كه از تمام امكانات خود ـ نه براي بهره برداري بيشتر از لذّات زندگي، بلكه ـ در راه جلب خشنودي پروردگار و رسيدگي به حال بيچارگان و محرومان اجتماع استفاده ميكرد.

او در طول عمر خود 25 بار به زيارت خانه خدا رفت و با وجود آنكه مركب سواري در اختيار داشت، پياده و گاه پا برهنه راهپيمايي ميكرد تا در پيشگاه پروردگار بيشتر ابراز ادب و خضوع كند. (مناقب، 4/14 و كشف الغمه،ج 2/124.)

در عصر او هيچ كس از لحاظ كثرت عبادت و نيايش و توجّه به خدا به پاية او نميرسيد و هرگاه نام خدا را ميبرد و يا به ياد روز رستاخيز و عوالم پس از مرگ مي افتاد دگرگوني خاصي به او دست ميداد. هنگام گرفتن وضو و موقع نيايش، حالت روحي وجذبة معنوي عميقي كه فقط در مردان الهي ميتوان مشاهده نمود پيدا ميكرد و چون به منظور راز و نياز با خدا به مسجد ميرسيد، با سوز و گداز خاصي زبان به مناجات و اعتذار به پيشگاه خدا باز ميكرد؛ او هرگز خدا را فراموش نمينمود. (اعيان الشيعه، 4/12.)

با توجّه به اين حقايق، قابل قبول نيست كه شخصي داراي چنين اخلاق و رفتار و چنين زندگي كه سراسر عبادت و كوشش در راه خداست ـ علاقه و توجّه خارج ازحدّ متعارف به مسألة ازدواج و زناشويي از خود نشان دهد.

از شواهد زنده اين موضوع، تعداد فرزندان آن حضرت است كه طبق نوشته مورخان، اگر آن حضرت همسران زيادي اختيار كرده بود، لازمهاش اين بود كه فرزندان زيادي هم داشته باشد، در صورتي كه چنين نيست؛ بالاترين رقم را در مورد فرزندان امام مجتبي(ع) ابن جوزي نوشته است كه 23 نفر ميباشد.

معارف اسلام

ايت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.