-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3685)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1275)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1249)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1226)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(770)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(686)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(635)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(621)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(522)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(465)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41959 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

11- شيعيان باطنيه چه كساني هستند؟ آراء و عقايد آنان چيست؟ شرح مختصري از تاريخ آنها را بيان كنيد؟
((باطنيه)) : امام ششم شيعه فرزند پسري داشت به نام ((اسماعيل)) كه بزرگترين فرزندانش بود و در زمان حيات پدر وفات نمود و آن حضرت به مرگ اسماعيل استشهاد كرد حتي حاكم مدينه را نيز شاهد گرفت, در اين باره جمعي معتقد بودند كه اسماعيل نمرده بلكه غيبت اختيار كرده است! و دوباره ظهور ميكند و همان مهدي موعود است و استشهاد امام ششم به مرگ او يك نوع تعميد بوده كه از ترس منصور خليفه عباسي به عمل آورده است. و جمعي معتقد شدند كه امامت, حق اسماعيل بود و با مرگ او به پسرش ((محمد)) منتقل شد. و جمعي معتقد شدند اسماعيل با اينكه در حال حيات پدر درگذشته امام ميباشد و امامت پس از اسماعيل در ((محمدبناسماعيل)) و اعقاب اوست.
دو فرقه اولي پس از اندك زماني منقرض شدند ولي فرقه سوم تاكنون باقي هستند و انشعاباتي نيز پيدا كردهاند.
((اسماعيليه)) به طور كلي فسلفهاي دارند شبيه به فلسفه ستارهپرستان كه با عرفان هندي آميخته ميباشد و در معارف و احكام اسلام براي هر ظاهري, باطني و براي هر تنزيلي, تآويلي قائلند. اسماعيليه معتقدند كه زمين هرگز خالي از حجت نميشود و حجت خدا بر دو گونه است: ناطق و صامت, ناطق, (( پيغمبر)) و صامت, (( ولي و امام)) است كه وصي پيغمبر ميباشد و در هر حال حجت مظهر تمام ربوبيت است. اساس حجت, پيوسته روي عدد هفت ميچرخد
اسماعيليه معتقدند كه علاوه بر حجت خدا, پيوسته در روي زمين دوازده نفر نقيب كه حواريين و خواص حجتاند وجود دارد ولي بعضي از شعب باطنيه (دروزيه), شش نفر از نقباء را از ائمه ميگيرند و شش نفر از ديگران.
((ابو طاهر قرمطي)) يكي از سران باطنيه كه در سال 311 بصره را مسخر ساخته و از كشتار و تاراج اموال مردم فروگذاري نكرد و در سال 317 با گروه انبوهي از باطنيه در موسم حج عازم مكه گرديد و پس از در هم شكستن مقاومت مختصر دولتيان, وارد شهر مكه شد و مردم شهر و حجاج تازه وارد را قتل عام نمود و حتي در مسجدالحرام و داخل كعبه جوي خون روان ساخت. پيراهن كعبه را در ميان ياران خود قسمت نمود و درِ كعبه را كند و حجرالاسود را از جاي خود درآورده به يمن برد كه مدت 22 سال پيش قرامطه بود. در اثر اين اعمال بود كه عامه مسلمين از باطنيه برائت كرده آنان را خارج از آيين اسلام شمردند و حتي ((عبدالله مهدي)) پادشاه فاطمي كه آن روزها در آفريقا طلوع كرده , خود را مهدي موعود و امام اسماعيله معرفي ميكرد, از قرامطه بيزاري جست.
طبق اظهار مورخين, مشخصهِ مذهبي باطنيه اين است كه احكام و مقررات ظاهري اسلام را به مقامات باطني عرفاني تأويل ميكنند و ظاهر شريعت را مخصوص كساني ميدانند كه كم خرد و از كمال معنوي بيبهره بودهاند, با اين وصف گاهي برخي از مقررات از مقام امامتشان صادر ميشود.

شيعه در اسلام ص 67
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.