-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3633)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1273)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1245)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1223)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(679)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(628)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(618)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(519)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(464)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41967 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

28- اجمالي از زندگي اميرالمومنين علي (ع) را ذكر كنيد؟
حضرت اميرالمؤمنين علي (ع) وي فرزند ابوطالب شيخ بني هاشم, عموي پيغمبر اكرم (ص) بود كه پيغمبراكرم(ص) را سرپرستي نموده و در خانه خود جاي داده و بزرگ كرده بود و پس از بعثت نيزتا زنده بود از آن حضرت حمايت كرد و شرّ كفار عرب و خاصه قريش را از وي دفع نمود. علي (ع) (بنا به نقل مشهور) ده سال پيش از بعثت متولد شد و پس از شش سال در اثر قطحي كه در مكه و حوالي آن اتفاق افتاد, بنا به خواست پيغمبراكرم(ص) از خانه پدري به خانه پسر عموي خود پيغمبر اكرم (ص) منتقل گرديد و تحت سرپرستي و پرورش مستقيم آن حضرت در آمد. پس از چند سال كه پيغمبراكرم(ص) به موهبت نبوت نايل شد و براي نخستين بار در ((غار حرا)) وحي آسماني به وي رسيد وقتي كه از غار رهسپار شهر و خانه خود شد, شرح حال را فرمود, علي(ع) به آن حضرت ايمان آورد و باز در مجلسي كه پيغمبراكرم (ص) خويشاوندان نزديك خود را جمع و به دين خود دعوت نموده فرمود: نخستين كسي كه از شما دعوت مرا بپذيرد خليفه و وصي و وزير من خواهد بود, تنها كسي كه از جاي خود بلند شد و ايمان آورد علي(ع) بود و پيغمبراكرم(ص) ايمان او را پذيرفت و وعدههاي خود را دربارهاش امضاء نمود و از اين روي علي(ع) نخستين كسي است در اسلام كه ايمان آورد و نخستين كسي است كه هرگز غير خداي يگانه را نپرستيد. علي(ع) پيوسته ملازم پيغمبراكرم (ص) بود تا آن حضرت از مكه به مدينه هجرت نمود و در شب هجرت نيز كه كفار خانه آن حضرت را محاصره كرده بودند و تصميم داشتند آخر شب به خانه ريخته و آن حضرت را در بستر خواب قطعه قطعه نمايند, علي(ع) در بستر پيغمبراكرم (ص) خوابيده و آن حضرت از خانه بيرون آمده ورهسپار مدينه گرديد. وپس از آن حضرت مطابق وصيتي كه كرده بود, امانتهاي مردم را به صاحبانش رد كرده, مادر خود و دختر پيغمبر را با دو زن ديگر برداشته به مدينه حركت نمود. در مدينه نيز ملازم پيغمبراكرم(ص) بود و آن حضرت در هيچ خلوت و جلوتي علي(ع) را كنار نزد و يگانه دختر محبوبه خود فاطمه را به وي تزويج نمود. و در موقعي كه ميان اصحاب خود عقد اخوت ميبست او را برادر خود قرار داد. علي(ع) در همه جنگهاي كه پيغمبراكرم (ص) شركت فرموده بود حاضر شد جز جنگ تبوك كه آن حضرت او را در مدينه به جاي خود نشانيده بود و در هيچ جنگي پاي به عقب نگذاشت و از هيچ حريفي روي نگردانيد و در هيچ امري مخالفت پيغمبراكرم (ص) نكرد چنانكه آن حضرت فرمود: ((هرگز علي از حق و حق از علي(ع) جدا نميشود))
علي(ع) روز رحلت پيغمبراكرم (ص) 33 سال داشت و با اينكه در همه فضائل ديني سرآمد و در ميان اصحاب پيغمبر ممتاز بود, به عنوان اينكه وي جوان است و مردم به واسطه خونهايي كه در جنگها پيشاپيش پيغمبراكرم(ص) ريخته با وي دشمنند از خلافت كنارش زدند و به اين ترتيب دست آن حضرت از شؤونات عمومي بكلي قطع شد. وي نيز گوشه خانه را گرفته به تربيت افراد پرداخت و 25 سال كه زمان سه خليفه پس از رحلت پيغمبراكرم(ص) بود, گذرانيد و پس از كشته شدن خليفه سوم, مردم با آن حضرت بيعت نموده و به خلافتش برگزيدند. آن حضرت در خلافت خود كه تقريباً چهار سال و نه ماه طول كشيد, سيرت پيغمبراكرم(ص) را داشت و به خلافت خود صورت نهضت و انقلاب داده به اصلاحات پرداخت و البته اين اصلاحات به ضرر برخي از سودجويان تمام ميشد و از اين روي عدهاي از صحابه كه پيشاپيش آنها امالمؤمنين (( عايشه و طلحه و زبير و معاويه)) بودند, خون خليفه سوم را دستاويز قرار داده سر به مخالفت برافراشتند و بناي شورش و آشوبگري گذاشتند.
آن حضرت براي خوابانيدن فتنه, جنگي با امالمومنين عايشه و طلحه و زبير در نزديكي بصره كرد كه به (( جنگ جمل)) معروف است و جنگي ديگر با معاويه در مرز عراق و شام كرد كه به جنگ (( صفين)) معروف است و يك سال و نيم ادامه يافت و جنگي ديگر با خوارج در نهروان كرد كه به جنگ ((نهروان)) معروف است و به اين ترتيب , بيشتر مساعي آن حضرت در ايام خلافت خود, صرف رفع اختلاف داخلي بود و پس از گذشت زمان كوتاه, صبح روز نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجري در مسجد كوفه, در سر نماز به دست بعضي از خوارج ضربتي خورده و در شب 21 همان ماه شهيد شد. علي (ع) در علم و دانش, داناترين ياران پيغمبراكرم(ص) و ساير اهل بيت اسلام بود و نخستين كسي است در اسلام كه در بيانات علمي خود, در استدلال و برهان را باز كرد و در معارف الهيّه بحث فلسفي نمود و در باطن قرآن سخن گفت و براي نگهداري لفظش دستور زبان عربي را وضع فرمود و تواناترين عرب بود در سخنراني.
علي(ع) در شجاعت ضرب المثل بود در آن همه جنگها كه اضطراب از خود نشان نداد و با اينكه بارها و ضمن حوادثي مانند جنگ احد و جنگ حنين و جنگ خبير و جنگ خندق, ياران پيغمبراكرم(ص) و لشكريان اسلام لرزيدند و يا پراكنده شده فرار نمودند, وي هرگز پشت به دشمن نكرد و هرگز نشد كه كسي از ابطال و مردان جنگي با وي درآويزد و جان به سلامت برد و در عين حال با كمال توانايي ناتواني را نميكشت و فراري را دنبال نميكرد و شبيخون نميزد و آب به روي دشمن نميبست. از مسلمات تاريخ است كه آن حضرت در جنگ خيبر در حملهاي كه به قلعه نمود, دست به حلقه در رسانيده با تكاني در قلعه را كنده به دور انداخت. و همچنين روز فتح مكه كه پيغمبراكرم(ص) امر به شكستن بتها نمود, بت ((هبل)) كه بزرگترين بتهاي مكه و مجسمه عظيم الجثهاي از سنگ بود كه بر بالاي كعبه نصب كرده بودند, علي(ع( به امر پيغمبر(ص) پاي روي دوش آن حضرت گذاشته بالاي كعبه رفت و ((هبل)) را از جاي خود كند و پايين اندخت.
علي(ع) در تقواي ديني و عبادت حق نيز يگانه بود, پيغمبراكرم(ص) در پاسخ كساني كه نزد وي از تندي علي(ع) گله ميكردند ميفرمايد: ((علي را سرزنش نكنيد؛ زيرا وي شيفته خداست)). ابودرداي صحابي پيكر آن حضرت را در يكي از نخلستهانهاي مدينه ديد كه مانند چوب خشك افتاده است, براي اطلاع, به خانه آن حضرت آمد وبه همسر گرامي وي كه دختر پيغمبر(ص) بود, درگذشت همسرش را تسليت گفت, دختر پيغمبر(ص) فرمود: (( پسر عم من نمرده است بلكه در عبادت از خوف خدا غش نموده است واين حال براي وي بسيار اتفاق ميافتد)). علي در مهرباني به زير دستان و دلسوزي به بينوايان و بيچارگان و كرم و سخا به فقرا و مستمندان, قصص و حكايات بسيار دارد. آن حضرت هر چه را به دستش ميرسيد در راه خدا به مستمندان و بيچارگان ميداد و خود با سخت ترين و سادهترين وضعي زندگي ميكرد. آن حضرت كشاورزي را دوست ميداشت و غالباً به استخراج قنوات ودرختكاري و آبادكردن زمينهاي باير ميپرداخت ولي از اين راه هر ملكي را كه آباد ميكرد و يا هر قناتي را كه بيرون ميآورد و قف فقرا ميفرمود و اوقاف آن حضرت كه به صدقات علي معروف بود در اواخر عهد وي , عوايد ساليانه قابل توجهي( 24 هزار دينار طلا) داشت.
////

شيعه در اسلام ص 199
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.