-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7324)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(703)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41968 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

29- اجمالي از زندگي امام حسن مجتبي (ع) را بيان كنيد؟
امام حسن مجتبي(ع) آن حضرت و برادرش امام حسين (ع) دو فرزند اميرالمومنان علي(ع) بودند از حضرت فاطمه سلام الله عليها دختر پيغمبراكرم(ص) و پيغمبراكرم بارها ميفرمود كه: (( حسن و حسين فرزندان منند)) و به پاس همين كلمه, علي(ع) به ساير فرزندان خود ميفرمود: (( شما فرزندان من هستيد و حسن و حسين فرزندان پيغمبر خدايند))
امام حسن(ع) سال سوم هجرت در مدينه متولد شد و هفت سال و خردهاي جد خود را درك نمود و در آغوش مهر آن حضرت بسر برد و پس از رحلت پيغمبر اكرم (ص) كه با رحلت حضرت فاطمه, سه ماه يا شش ماه بيشتر فاصله نداشت, تحت تربيت پدر بزرگوار خود قرار گرفت. امام حسن(ع) پس از شهادت پدر بزرگوار خود به امر خدا و طبق وصيت آن حضرت, به امامت رسيد و مقام خلافت ظاهري را نيز اشتغال كرده نزديك به شش ماه به اداره امور مسلمين پرداخت و در اين مدت معاويه كه دشمن سر سخت علي(ع) و خاندان او بود و سالها به طمع خلافت ( در ابتدا به نام خونخواهي خليفه سوم واخيراً به دعوي صريح خلافت) جنگيده بود به عراق كه مقر خلافت امام حسن (ع) بود لشكر و جنگ آغاز كرد و از سوي ديگر سرداران لشكريان امام حسن(ع) را تدريجاً با پولهاي گزاف و نويدهاي فريبنده اغوا نمود و لشكريان را بر آن حضرت شورانيد. بالأخره آن حضرت به صلح مجبور شده, خلافت ظاهري را با شرايطي ( به شرط اينكه پس از درگذشت معاويه دوباره خلافت به امام حسن(ع) برگردد و خاندان وشيعيان از تعرض مصون باشند) به معاويه واگذار نمود معاويه به اين ترتيب خلافت اسلامي را قبضه كرد و وارد عراق شده و در سخنراني عمومي رسمي شرايط صلح را الغاء نمود و از هر راه ممكن استفاده كرده, سختترين فشار و شكنجه را به اهل بيت و شيعيان ايشان روا داشت. امام حسن(ع) در تمام مدت امامت خود كه ده سال طول كشيد در نهايت شدت و اختناق زندگي كرد و هيچگونه امنيتي حتي در داخل خانه خود نداشت و بالأخره در سال پنجاه هجري به تحريك معاويه به دست همسر خود مسموم و شهيد شد.
امام حسن(ع) در كمالات انساني يادگار پدر و نمونه كامل جّد بزرگوار خود بود وتا پيغمبراكرم (ص) در قيد حيات بود, او و برادرش در كنار آن حضرت جاي داشتند و گاهي آنان را بر دوش خود سوار ميكرد.
عامه و خاصه از پيغمبراكرم(ص) روايت كردهاند كه درباره حسن وحسين عليهما السلام فرمود: اين دو فرزند من امام ميباشند خواه برخيزند و خواه بنشينند ( كنايه است از تصدي مقام خلافت ظاهري و عدم تصدي آن ) . و روايات بسيار از پيغمبراكرم(ص) و اميرالمومنان علي (ع) در امامت آن حضرت بعد از پدر بزرگوارش, وارد شده است.
////

شيعه در اسلام ص 205
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.