-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4197 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بعضي مواقع آدم شكاكي مي شوم و دوست دارم به شخصيت يك فرد بيشتر نزديك شوم خوب است يا بد؟از حسن اعتماد شما سپاسگزاريم و اميد داريم بتوانيم مشاور خوبي براي شما جوانان عزيز و فهيم كشور باشيم. مسأله شك في نفسه مسأله اي بد نيست و اگر به حدّ افراط كشيده نشود نه تنها مضرّ نيست بلكه مفيد است. اصولاً شك و ترديد منشاء پيشرفت و تحول است وقتي انسان به مسأله اي شك بكند و به دنبال شك به جستجو و تحقيق بپردازد دانش و آگاهي او افزايش خواهد يافت ولي اگر شك نباشد زمينه افزايش دانش و آگاهي نيز فراهم نمي شود. در سنين نوجواني و جواني كه شما نيز در آن قرار داري اين شك بيشتر وجود دارد و امري طبيعي است و جاي هيچ گونه نگراني نيست ولي بايد مراقب باشي وقتي شك مي كني نسبت به آن تحقيق و جستجو كني درباره آن مسأله مطالعه كني و يا از كارشناسان و صاحب نظران دربارهاش سؤاال كني، چه بسا شك تو بجا باشد و از جهل خارج بشوي و اگر بي جا باشد به آنچه قبلاً داشته اي علم ويقين پيدا مي كني و در عقيده ات راسخ مي شوي، بنابراين بزرگان گفته اند شك گذرگاهخوبي است ولي توقف گاه خوبي نيست. اگر نسبت به امري شك كردي و درباره اش به تحقيق نپرداختي به مرور زمان نسبت به آن بياعتماد مي شوي و ايمانت را به آن مسأله از دست مي دهي و دچار بحران روحي و گاهي انحراف مي گردي ولي اگر شك برايت بوجود آمد و به دنبال آن جستجو و تحقيق و مطالعه را آغاز كردي نسبت به آن امر علم و آگاهي خواهي يافت و ايمان و باورت افزون خواهد شد و در برابر هجوم توهّمات از استحكام برخوردار خواهد شد.

دوست عزيز، مجدد يادآوري مي شويم شك به تنهايي بد و مضرّ نيست بشرط آن كه به دنبال آن تفحص و جستجوگري وجود داشته باشد. شك اولين گام دانش است و انساني كه شك نمي كند اهل علم و دانش نخواهد شد پس از شك نترس اما در آن متوقف نمان اين جمله را هميشه به خاطر داشته باش كه: شك گذرگاه است نه توقفگاه

اين نكته را نيز يادآور شويم كه وقتي نسبت به امري از امور شك كردي تا زماني كه خلاف اعتقاد و باورت ثابت نشد به همان اعتقاد و ايمان قبلي بايد بماني و به محض شك كردن اگر ايمان قبلي را رها كني خلاف عقل سليم است چه بسا پس از تحقيق و مطالعه متوجه شدي ايمان و عمل قبلي درست بوده كه آن را رها كرده اي در اين صورت دچار پشيماني خواهي شد و گاهي ممكن است آسيب هايي ديده باشي كه قابل جبران نباشد. عقل سليم حكم مي كند تا وقتي با دلايل قرص و محكم براي ابطال اعتقاد و باور و عمل فعلي مان پيدا نكرديم آن را رها نكنيم و گرنه دچار سرخوردگي و ... خواهيم شد.

دوست عزيز، 1.از شك نترس2.پس از شك تحقيق كن 3.تا زماني كه از باطل و نادرست بودن فكر و عمل خودت اطمينان نيافتهاي آن را رها نكن.پايدار و ثابت قدم باشي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.