-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7323)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1485)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1373)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1367)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(930)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(875)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(828)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(763)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(702)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(666)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41973 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

33- اجمالي از زندگي امام صادق(ع) را بيان كنيد؟
امام جعفر بن محمد (صادق) فرزند امام پنجم كه در سال 83 هجري, متولد و در سال 148 هجري ( طبق روايات شيعه) به تحريك منصور خليفه عباسي مسموم و شهيد شده است.
در عهد امامت امام ششم در اثر انقلابهاي كشورهاي اسلامي و خصوصا قيامي كه مسوده ( سياه جامگان) براي برانداختن خلافت بنياميه كرده بودند و جنگهاي خونيني كه منجر به سقوط خلافت و انقراض بني اميه گرديد و در اثر آنها زمينه خوبي كه امام پنجم در بيست سال زمان امامت خود با نشر حقايق اسلامي و معارف اهل بيت مهيا كرده بود, براي امام ششم امكانات بيشتر و محيط مناسبتري براي نشر تعاليم ديني پيدا شد.
آن حضرت تا اواخر زمان امامت خود كه مصادف با آخر خلافت بنياميه و اول خلافت بني عباس بود از فرصت استفاده نموده به نشر تعاليم ديني پرداخت وشخصيتهاي علمي بسياري در فنون مختلفه عقلي و نقلي مانند (( زاره)) و (( محمد بن سالم)) و (( مومن طاق)) و ((هاشم بن حكم)) و (( ابان بن تغلب)) و (( هشام بن سالم)) و ((حريز)) و ((هشام كلبي نسابه)) )) و(( جابر بن حيان صوفي)) شيميدان و غير ايشان را پرورش داد, حتي عدهاي از رجال علمي عامه نيز مانند (( سفيان ثوري )) و (( ابوحنيفه )) رئيس مذهب حنفيه و (( قاضي سكوني )) و ((قاضي ابوالبختري)) و غير ايشان افتخار تلمذش را پيدا كردند (معروف است كه از مجلس درس و حوزه تعليم امام چهارهزار نفر محدث و دانشمند بيرون آمده است)
احاديثي كه از صادقين يعني از امام پنجم و ششم مأثور است, از مجموع احاديثي كه از پيغمبر اكرم(ص) و ده امام ديگر ضبط شده است, بيشتر است. ولي در اواخر عهد خود, دچار منصور خليفه عباسي شد و تحت مراقبت و محدوديت شديد درآمد. منصور آزارها و شكنجهها و كشتارهاي بيرحمانهاي در حق سادات علوي روا داشت كه از بنياميه با آن همه سنگدلي و بيباكي سرنزده بود. به دستور وي آنان را دسته دسته ميگرفتند ودر قعر زندانهاي تاريك و با شكنجه و آزار به زندگيشان خاتمه ميدادند و جمعي را گردن ميزدند و گروهي را زنده زير خاك ميكردند و جمعي را در پي ساختمانها يا ميان ديوارها گذاشته رويشان بنا ميساختند. منصور دستور جلب امام ششم را از مدينه صادر كرد ( امام ششم پيش از آن نيز يك بار به امر سفاح خليفه عباسي به عراق و پيش از آن نيز در حضور امام پنجم به امر هشام خليفه اموي به دمشق جلب شده بود)
مدتي امام را زير نظر گرفتند و بارها عزم كشتن آن حضرت را نموده و هتكها كرد ولي بالأخره اجازه مراجعه به مدينه را داده و امام به مدينه مراجعت فرمود و بقيه عمر را با تقيه شديد و نسبتاً با عزلت و گوشهنشيني برگزار ميكرد تا به دسيسه منصور مسموم و شهيد شد)
منصور پس از آنكه خبر شهادت امام ششم را دريافت داشت, به والي مدينه نوشت كه به عنوان تفقد بازماندگان , به خانه امام برود و وصيتنامه آن حضرت را خواسته و بخواند و كسي را كه وصي امام معرفي شده فيالمجلس گردن بزند. و البته مقصود منصور از جريان اين دستور اين بود كه به مسئله امامت خاتمه دهد و زمزمه تشيع را بكلي خاموش كند ولي برخلاف توطئه وي وقتي كه والي مدينه طبق دستور, وصيتنامه را خواند ديد امام پنج نفر را براي وصايت تعيين فرموده. خود خليفه و والي مدينه و عبدالله افطح فرزند بزرگ و موسي فرزند كوچك آن حضرت و حميده و به اين ترتيب تدبير منصور نقش بر آب شد.
////

شيعه در اسلام ص 218
علامه سيد محمد حسين طباطبائي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.