-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3556)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1268)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1214)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(665)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(613)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(507)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:41995 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

واصل بن عطا كه بود؟
كنية او ابو حذيفه معروف به واصل به عطا، از اعجوبه هاي زمان در امر سخنوري بوده است، با اينكه او حرف «راء» را به درستي نميتوانست تلفظ كند، ولي در سخنرانيهاي خود كوشش ميكرد تا از به كار بردن كلمه بر مشتمل حرف «راء» خودداري كند، مثلاً او به جاي كلمة «برّ» كه به معني گندم است، لفظ «قمح» به كار مي برد و به جاي لفظ «مطر» از «غيث» بهره ميگرفت و به جاي كلمة «بئر» «قليب» ميگفت و چنان سخن ميراند كه احدي نميدانست او صاحب مخرج راء نيست.
واصل بن عطا بنيانگذار مكتب اعتزال، درحقيقت ادامه دهندة مكتب گروه «قدريه» است كه قبل از او زندگي ميكردند، يعني آنان كه به حريت و آزادي انسان معتقد بودند. او در آغاز دهة اول قرن دوم، به هنگام سؤال از حكم مرتكب كبيره، نظرية «المنزلة بين المنزلتين» را ابراز كرد و از حلقة درس استاد حسن بصري فاصله گرفت و كم كم در فكر او ديگر اصول اعتزال جوانه زد و شايد مجموع يا بخش اعظم اصول خمسه، در آرا و نظريات او وجود داشت.
يكي از كارهاي مهم او اين بود كه گروهي را براي دعوت به توحيد و پيراستگي از تجسيم به اطراف و اكناف جهان فرستاد، مثلا «عبدالله بن حارث» را به مغرب و «حوض بن سالم» را به خراسان و «قاسم» را به يمن و«ايوب» را به جزيره و «حسن بن ذاكوان» را به كوفه و «عثمان طويل» را به ارمنستان، اعزام كرد. (احمد بن يحيي المرتضي، المنية و الأمل/19)
پس از درگذشت او نيز اين خط ادامه داشت. او در تفسير قرآن برداشتهاي ذوقي خاصي دارد كه يكي را ياد آور ميشويم:
او ميگفت كه خدا از بندگان خواسته است، اول او را بشناسند بعداً عمل كنند، سپس بياموزند و بر گفتار خود به آيات سوره والعصر استدلال ميكند و ميگويد: جملة «إلّا الذين آمنو» اشاره به «شناخت» و جملة «و عملوا الصالحات» ناظر به عمل و جملة «وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» اشاره به آموزش است. (سيد مرتضي، الغرر و الدرر1/168)
سرگذشت شگفت آور واصل با خوارج
همگي ميدانيم كه خوارج در بخشي از زندگي سياسي خود به قتل و غارت ميپرداختند و به تعبير اميرمؤمنان در نهج البلاغه، به صورت دزدان بياباني در آمده بودند. (نهج البلاغة خطبة 60) روزي واصل بن عطا با گروهي از يارانش از منطقهاي عبور ميكردند، ناگهان متوجه شدند كه خوارج راه را بر آنان بستهاند. مرگ را در دو قدميخود احساس كردند. واصل به ياران خود گفت: پاسخ اينها را به عهدة من بگذاريد. وقتي با خوارج روبرو شدند، آنان از واصل پرسيدند: تو و يارانت بر چه مذهبي هستيد؟ گفت: ما مشرك هستيم و به شما پناه آورده ايم كه كلام خدا را بشنويم.
همگي در پاسخ گفتند: ما به شما امان داديم. و اصل گفت: پس احكام خدا را به ما بياموزيد. آنان احكام خدا را به آنان برشمردند و اصل مرتب ميگفت: من و يارانم پذيرفتيم. در اين حالت گفتند: برويد شما برادران ما هستيد. واصل گفت: اين كافي نيست، بايد ما را به محل امني برسانيد، زيرا قرآن ميفرمايد: «وإن أحدٌ مِنَ المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي يَسْمَعْ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أبْلِغْهُ مَأْمَنَه» توبه/ 6
[اگر يكي از مشركان از تو پناه بخواهد او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به جايگاه امن خود برسان] آنان همة آنها را از آن منطقه، به محل امني بردند و رها كردند. (سيد مرتضي، الغرر والدرر1/166)
دربارة تهجد و زهد واصل سخن گفتهاند و ابن نديم آثار او را چنين يادآور ميشود:
1 ـ كتاب اصناف المرجئة.
2 ـ كتاب التوبة.
3ـ كتاب المنزلة بين المنزلتين.
4 ـ خطبة فاقد لفظ راء، اين خطبه در سال 1951 به تحقيق عبد السلام هارون چاپ شده است.
5 ـ كتاب معاني القرآن.
6 ـ كتاب الخطب في التوحيد و العدل كه بعيد نيست خطبه هاي امير مؤمنان را گردآورده باشد.
7 ـ مناظرات او با عمرو بن عبيد.
8 ـ كتاب السبيل إلي معرفة الحق.
9 ـ كتاب في الدعوة.
10 ـ كتاب طبقات أهل العلم والجهل (ابن نديم، فهرست: فن اول از مقاله پنجم/203)

: استاد محقق جعفر سبحاني
فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامي ج 4

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.