-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4203 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواب ساختة دست خود انسان است يا خدا آن را در روح و جسم ميپروراند؟در متون اسلامي خوابها را به سه بخش تقسيم نمودهاند: 1- بخشي از خوابها انعكاس همان افكار عادي يا اسرار نهاني انسان است كه در رؤيا گاهي به صورت خودش و گاهي به عللي تغيير شكل داده با صورت ديگري خودنمايي ميكند. اين قسم خوابها در روانكاوي و به نظر رواان ارزش علمي بسيار دارد و به وسيله آنها ميتوان به ضمير مخفي اشخاص پي برد و ريشه ناخوشي رواني آنها را تشخيص داد. 2- بخش ديگر خوابها عبارت از افكار سرگردان و آشفتهاي است كه گاهي در بيداري و به خصوص در اوقات ناخوشي گريبانگير اشخاص ميشود و داراي ارزش علمي و رواني نيست و در برخي از روايات به اضغاث احلام يا افكار شيطاني تعبير شده است3- بخش ديگر خوابهايي است كه جنبهالهامي دارد و گاهي به وسيله آنها حقايق از هر جهت مجهولي واضح و آشكار ميگردد. پيامبر عظيمالشأن اسلام ميفرمايد: الرؤيا ثلاثة: بشري من اللَّه و تحزين من الشيطان والّذي يحدث به الانسان نفسه فيراه في منامه خواب و رؤيا سه است: 1- بشارتي از ساحت مقدس احديت، 2- وسيله غم و اندوه از سوي شيطان، 3- و گاهي مسائلي است كه انسان در فكر خويش ميپروراند و سپس در عالم رؤيا آن را مشاهده ميكند،(1).با مقدمه اي كه ذكر شد پاسخ سؤال شما را بصورت خلاصه بيان مي كنم؛

چون انسان موجودي مختار است، با اختيار خود اعمالي را انجام مي دهد كه در خواب او مؤثرند و در واقع انسان است كه خواب خود را تنظيم مي كند اما از نگاهي ديگر تمام نعمات و بركاتي كه به موجودات مي رسد از طرف خداوند است و به عنايت و لطف او انجام مي گيرد خداي مهربان به خاطر اعمال خوب انسان كه در بيداري انجام مي دهد، در خواب او را هدايت مي كند يا به خاطر اعمال بدي كه انسان انجام مي دهد، بوسيله خواب او را آگاه مي كند تا اعمال زشت خود را كنار بگذارد. پس ضمن اينكه خواب هم از عنايات الهي است، انسان هم در تعيين خواب خود مؤثر است.

منابع و مآخذ:

(1) (بحارالانوار، ج 61، ص 191)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.