-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4204 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

چرابايد هميشه مردم گناباد مورد تبعيض قرار گيرند(اين سؤالي است كه خواهش دارم رهبر يا رئيس جمهور پاسخ بدهند) چرا بايد مردم اين شهر به طور وحشتناكي مهاجرت كنند ، چرا اگر تبعيض وجود ندارد ( از طرف شما آقايان) امكانات و تجهيزاتي كه به اين شهر و مردم اختصاص داده شده بودند از اين شهر هنوز نرسيده رخت بربستند و چرا امكانات وعده داده شده به اين مردم خيلي ضعيف ترتيب اثر داده نميشود چرا چرا ؟؟؟مسئولان و مردم در يك جامعه جلوه و نمود يكديگر هستند وقتي مسئولان به سمت مسألهاي خاص توجه نمايند مردم نيز اكثريت آنها به همان مسأله توجه عمدهاي پيدا ميكنند. اگر امروز شاهد رفاه طلبي و تجمل گرايي و بي عدالتي هستيم و مردم هر كدام به زور خودشان سعي ميكنند از نظر مادي خودشان را ارتقاء بخشند و وضعيت برتر و بالاتري پيدا كنند نشان دهنده اين است كه مسئولان و كارگزاران كشور نيز در سالهاي گذشته و حاضر داراي چنين روحيهاي هستند ، طبيعي است كه مردم بيشتر بدين جهت سوق پيدا كنند .

برادر عزيزيكي از راههاي مقابله با اين بيعدالتي و تبعيضهاي ناروا و تجمل گرايي و رفاه گراييها افزيش آگاهي و بينش مردم است تا از طريق رسانههاي مكتوب و غير مكتوب مسئولان را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهند قطعاً و مسلماً اين مؤاخذهها اگر جنبه عمومي و گسترده پيدا كند مسؤلان را به تجديد نظر در مشي و روش خود وادار خواهد كرد و نيز از ترس افكار عمومي بسياري از كارهاي خلاف و ناشايست را انجام نخواهند داد ولي اگر تعداد اندكي از مردم آنهم بصورت علني بلكه از راه نق زدن فقط در جمعهاي خانوادگي و. . . به گلايه و شكوه از مسئولان بپردازند بلاشك تأثيري در اصطلاح روند موجود نخواهد داشت . ولي اگر بجاي نق زدن در جمعهاي خودماني ، گلايهها و شكوهها و خلافها و اشتباهات مسئولان به رسانههاي گروهي كشيده بشود و از آنان حق و حقوق جامعه و افراد مطالبه بشود ناگزير خواهند شد به افكار عمومي پاسخ بگويند و از بسياري از خلافها و احجاف و تعديها دست بر خواهند داشت،شما جوانان برومند كشور بايد با اين انگيزه و نيت، نه براي تخريب و تضعيف بلكه براي اصلاح روند امور به نقد و ارزيابي عملكرد مسئولان با دلايل روشن ومتقن همت بگماريد .

روش ديگر گسترش عدالت و كاهش تبعيض و بيعدالتي نظارت بر عملكرددستگاهها و مسئولان از طريق نمايندگان منتخب مردم است. نماينده هر شهرستان نه تنها بر روند جاري امور در شهر و منطقه خودش بايد نظارت بكند بلكه بر جريان كل امور كشور ميتواند نظارت بكند و عملكرد مسئولان را به بوتهنقد بگذارد، احزاب ، جمعيتها ، سازمانها و مؤسسات غير دولتي نيز ميتوانند با نقد عملكرد مسئولان بر درستي و صحت روند جريانات امور نظارت كنند و از بسياري از تخلفات جلوگيري نمايند ، بنابراين براي آنچه دغدغه شما و تمامي جوانان خوب و با فضيلت كشور و شهر شماست بايد افكار عمومي بر عملكرد مسئولان نظارت همگاني داشته باشند، دستگاهها و نمايندگان منتخب مردم نيز يكي از وظايف مهمشان نظارت بر درستي عملكرد است. اميد است همواره انشاء ا... عدالت گستر و عدالت خواه باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.