-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(8104)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(4129)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(2828)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(2624)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(2175)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(2164)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1670)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(1524)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(1029)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(1008)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42117 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1669

آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟
فقيد سعيد در سال 1327 هجري قمري در شهرستان تبريز در خانواده علم و سيادت، يعني بيت مرحوم آية الله حاج سيد رضي مستنبط ديده به جهان گشود و مقدمات فارسي و عربي و علوم متداول عصر را در زادگاه خود از اساتيد وقت فرا گرفت، و قسمتي از سطوح فقهي را نزد مرحوم ميرزا عبدالعلي سرايي اهرابي آموخت، آنگاه در سال 1350 قمري برابر 1310 هجري شمسي براي تكميل معلومات رهسپار حوزة علميه قم گرديد، و از حوزه درس مرحوم آية الله حائري، مؤسس حوزه و بيشتر از حوزه درس مرحوم آيت الله حجت بهره گرفت و درس هاي اساتيد خود را به رشته تحرير در آورد. و مورد علاقه مرحوم آية الله حجت قرار گرفت و پيوسته از اين استاد در طول عمر به عظمت و نيكي ياد ميكرد و در رشته معقول از درس مرحوم آية الله شاه آبادي بهره فراوان برد.
پس از درگذشت آيت الله حائري تصميم گرفت از گلستان حوزه علميه نجف گلهايي برچيند، و دامن خود را از خرمن علم اساتيدي معظم چون آيت الله شيخ ضياء الدين عراقي و آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني پر كند، از اين جهت ايران را به عزم اقامت در نجف اشرف ترك گفت و قريب پنجاه سال، در آن دانشگاه به وظايف علميپرداخت و علاوه بر تكميل معلومات خويش، گروه انبوهي را در اين مدت در فقه و اصول، در اخلاق و سلوك تربيت نمود، بالأخص كه وي عرفان و اخلاق را از اعجوبه دوران، مرحوم ميرزا علي آقا قاضي فرا گرفته و زير دست او پرورش يافته بود.
آيت الله مستنبط حتي در روزهاي تعطيلي هم درسهاي مخصوصي داشتند يا برخي از قواعد و اصولي را تدريس ميكردند و يا درس كلام و عقايد براي طلاب ميگفتند و مطالب درس كلام را در دو مجلد به نام «معارف الإسلام» تنظيم نموده است. نماز جماعت ايشان از نماز هاي پرجمعيت نجف اشرف بود و منزل معظم له پيوسته مجلس علما و محفل اهل فضل و دانش بود و هميشه بحث و بررسي مسائل مشكل فقهي و اصولي و كلاميدر مجالس او مورد گفتگو بود. خصوصيات اخلاقي مرحوم مستنبط، مايه توجه است و ي بيش از همه به تعليم و تدريس علاقه مند بود و درسي را حاضر نميشد، و يا القا نميكرد، مگر اينكه آن را مينوشت، از اين جهت از اين فقيد سعيد آثار علميفراواني به صورت چاپي و مخطوط باقي مانده است.

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.