-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7330)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1491)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1378)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1376)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(937)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(882)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(768)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(705)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(679)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سلمان فارسي كيست؟
سلمان فارسي يكي از مشهورترين صحابه پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) و شخصيتهاي بسيار بزرگ اسلام است. وي ايراني دهقان زاده اي از ناحيه «جي» اصفهان يا كازرون و يا رامهرمز بوده است.
نام اصلي اش«ماهو» يا «روزبه» است. در كودكي به دين عيسوي گراييد و چون از كشيشان شنيده بود كه ظهور پيغمبر نزديك شده است، خانه پدر را ترك گفت و در جست و جوي آن پيغمبر به سفر پرداخت. به سوريه رفت و چندي در شام و موصل و نصيبين اقامت جست تا آن كه در بلاد عرب به اسارت بني كلب افتاد و مردي از بني قريظه او را خريد و به يثرب برد. در اين شهر، از ظهور پيغمبر((صلي الله عليه وآله)) آگاه شد و چون گفته ها و نشانه هايي را كه از كشيش مراد خود شنيده بود، در آن حضرت بديد، به زودي اسلام آورد. رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) او را از خواجه اش بخريد و آزاد كرد. از آن موقع سلمان ملازم رسول((صلي الله عليه وآله)) بود و نزد او منزلتي خاص يافت.
گويند كندن خندق در غزوه خندق به اشارت سلمان بوده است. كندن اين خندق در باز داشتن تجاوز كافران به شهر مسلمانان اثري بزرگ داشت. بنابر روايتي مشهور، رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) سلمان را از اهل بيت((صلي الله عليه وآله)) شمرده است. پس از وفات آن حضرت، سلمان در شمار اصحاب امام علي((عليه السلام)) و از مؤمنان به خلافت بلافصل او در آمد و نزد امام علي((عليه السلام)) نيز منزلتي بزرگ داشت.
در خلافت عمربن خطاب به حكومت مدائن منصوب گشت. در اين دوران هنگامي كه سهمش از بيت المال به وي مي رسيد، آن را به صدقه مي داد و خود زنبيل مي بافت و از كسب دست خويش معيشت مي نمود.


ـ21ـ
سلمان افزون بر مقام بزرگي كه نزد شيعيان دارد، نزد اهل سنّت و جماعت نيز داراي مكانتي والاست. او در مدائن وفات يافت و امام علي((عليه السلام)) بر جنازه اش نماز خواند. مورخان در تاريخ وفاتش اختلاف دارند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ22ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.