-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7336)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1493)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1388)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1377)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(938)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(885)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(829)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(772)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(687)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:42401 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيوه نشر احكام و معارف ديني از زمان ائمه معصومين(ع) تا به امروز چگونه بوده است؟
شيوه ائمه معصومين(ع) در نشر احكام و معارف ديني، نوشتن كتاب نبوده است. پيشوايان معصوم - به خصوص امام صادق وامام باقر(ع) - شاگرداني داشته اند كه از آن بزرگواران، روايات را مي شنيدند و آنها را مي نوشتند. يا اين كه افراد معمولي از ائمه(ع) سؤالي مي كردند؛ بعد آن مطلب را به ديگري منتقل مي نمودند و بالاخره به گوش فرد با سوادي مي رسيد و آن را يادداشت مي كرد؛ به طوري كه در زمان حضرت عسگري(ع) حدود چهارصد كتاب در موضوعات مختلف از ائمه معصومين(ع) نوشته و جمع آوري شده بود و اصول چهارصدگانه ناميده مي شد. بعداً در اواخر غيبت صغري و اوايل غيبت كبري، علماي شيعه (مثل مرحوم كليني، شيخ صدوق و شيخ طوسي«ره») اين كتاب ها را باب بندي نموده و نظم خاصي دادند و تبديل به چهار كتاب كردند (كافي، من لايحضره الفقيه، تهذيب، استبصار). البته غير از اين چهار كتاب، كتاب هاي ديگري نيز در همان زمان و كمي بعد نوشته شد. كتابهايي كه در سده هاي بعد (يعني قرن چهارم و پنجم) نوشته شد، اغلب جمع آوري از همان كتب علماي پيشين بوده است. قابل ذكر است سند هر روايتي كه از ائمه معصومين(ع) در اين كتب نقل شده، در اول همان حديث آمده است. اين اجمالي بود راجع به كيفيت رسيدن روايات ائمه معصومين به دست ما. در مورد كتاب هاي دعا و نمازها، اگر نويسنده كتاب مطلب را از كتاب هاي معتبر نقل كرده و اين مطلب به عنوان حديث باشد، كيفيت رسيدن آن به دست ما به شكلي است كه نوشته شد. قرآن مجيد درباره اين گونه نمازها فرموده است: {H{/Bوَ اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ اَلصَّلاةِ{w1-5w}{I2:45I}/}H}؛ {Mاز صبر و نماز كمك بگيريدM}. در روايات آمده است كه هرگاه موضوعي ائمه(ع) را نگران مي ساخت ودر تنگنا قرار مي داد، به نماز پناه مي بردند. البته اين بدان معنا نيست كه از طريق راه هاي متعارف، اقدامي براي حل مشكل صورت نگيرد؛ ولي از آن جا كه دعا علاوه بر تأثير واقعي و حقيقي در امور، موجب اطمينان نفس و آرامش آن مي گردد، سهم مهمي در نگه داشتن روحيه و اميد به آينده دارد. امروزه با آزمايش هاي مختلف كه در كلينيك هاي غرب انجام شده، اين نتيجه روشن شده كه افراد دعا كننده و متكي به ايمان، خيلي سريع تر از ديگران بهبود مي يابند. حال مي توان حكمت گرايش دادن مردم به سمت دعا را در نظام تربيتي اسلام دريافت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.